• Kiváltó hitel
  • Kiváltó hitel
  • Kiváltó hitel
 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 

Tisztelt Ügyfelünk !

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bankkártya rendszert üzemeltető társaság által lebonyolítandó karbantartás miatt 2016. január 24. (vasárnap) 00:05 és 03:00 óra és január 25. (hétfő) 00:05 és 01:30 óra között a következő kiesések várhatók:

 

·         előre láthatólag 45 – 45 percig a teljes kártyaforgalom szünetelni fog. Ezen időszakok alatt a Takarékbank által kibocsátott bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon. Ezen kívül más hitelintézetek által kibocsátott kártyák sem fognak működni a Takarékbankhoz bekötött ATM-eken és kereskedői terminálokon.

 

·         Ezen időszakon belül, továbbá január 24-én 21:00 és 24:00 órák között az SMS üzenetek késve kerülnek kiküldésre a kártyabirtokosoknak, valamint a mobil egyenleg feltöltés tranzakciók szünetelni fognak.

  

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Tisztelettel:

Duna Takarék Bank Zrt.


 

 Tisztelt Ügyfelünk!

Az egyetemes villamosenergia- és gázszolgáltatás ágazatokban egyes ügyfelek vonatkozásában – jogszabályon alapuló – szolgáltató-váltás történt, a szolgáltatások ellátása az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. (továbbiakban: ENKSZ) hatáskörébe és szakmai irányítása alá került át.

  1. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 2016.01.01-jei dátummal megszüntette egyetemes földgázszolgáltatói tevékenységét, felhasználóit a FŐGÁZ Zrt. vette át,
     
  2. az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. egyetemes áramszolgáltatói tevékenységét pedig az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. látja el a továbbiakban.

 A változás az ügyfelek által a fenti szolgáltatók javára, csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazásokat is érinti. A vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 99/D § (4) bekezdés és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 115/C. § (3 c) bekezdés) a szolgáltató váltást követően a korábbi szolgáltató, mint kedvezményezett javára adott megbízásokat az új szolgáltató, mint kedvezményezett javára adott megbízásnak kell tekinteni.

 Az ELMŰ Nyrt és az ÉMÁSZ Nyrt. javára adott felhatalmazás kedvezményezettje tehát 2016. január 16-tól az ELMŰ – ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., az E.ON Energiaszolgáltató Kft. javára adott felhatalmazás kedvezményezettje 2016. február 15-től a FŐGÁZ Zrt. lesz.

 

Korábbi szolgáltató

Korábbi szolgáltató beszedő azonosítója

Új szolgáltató

Új szolgáltató beszedő azonosítója

Első beszedés időpontja az új szolgáltatótól

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

A13958147T440
A13958147T570

FŐGÁZ Zrt.

A10897830

2016. február 17.

ELMŰ Nyrt.

A10768033T244

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

A25366936T244

2016. január 11.

ÉMÁSZ Nyrt.

A10737743T255

 


A szolgáltató váltás következményeként a fogyasztók ügyfél azonosító száma is változott. A kedvezményezettek módosítását, illetve az új ügyfél azonosítók rögzítését Bankunk automatikusan elvégzi, Önnek ezzel kapcsolatban teendője nincs.

Kérjük, a továbbiakban is ügyeljen arra, hogy a szolgáltatók által benyújtott csoportos beszedési megbízások teljesítéséhez szükséges fedezet az Ön fizetési számláján rendelkezésre álljon. 

Kérjük továbbá, hogy az átállást követő hónapban ellenőrizze bankszámláján a fizetés megtörténtét. Amennyiben a bankszámlán a csoportos beszedési megbízás nem jelenik meg és csekket sem kap, keresse új szolgáltatóját a számlája rendezése érdekében. 

Az első, az új szolgáltatótól érkező számla kézhezvételét követően – amennyiben korábban nem csoportos beszedéssel fizetett – a számlán szereplő új felhasználó azonosító (beszedő azonosító) megadásával adhat felhatalmazást számlavezető bankjának az új kedvezményezettek felé. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük forduljon az érintett szolgáltatóhoz. Tisztelettel:

Duna Takarék Bank Zrt.


 


Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Giro Zrt 2016. január 1-től módosítja a Giro1 és az IG2 forgalmának lebonyolítási szabályait, és ennek értelmében a papír alapú átutalási megbízások kedvezményezetthez történő eljutásának ideje rövidül, mivel teljesítésük átkerül az IG2 rendszerébe és napon belül elszámolásra kerül, így a kedvezményezett számlán történő jóváírása már aznap megtörténhet (figyelembe véve a papír alapú átutalási megbízások  befogadási határidejét).

A Duna Takarék Bank Zrt. a fent említett átállást már 2015. december 23-án megtette, így ezen időpont után benyújtott papír alapú átutalási megbízások az IG2 rendszerén keresztül teljesülnek.

A Duna Takarék Bank Zrt. a benyújtott papír alapú fizetési megbízás  teljesítési határidejét  a fizetési megbízás befogadásának időpontjától számítja.
 

Tisztelettel:

Duna Takarék Bank Zrt.


 

 


Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2015. július 3-i hatállyal módosul hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.). A változás - többek között - az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított közösségi betétekre vonatkozó szabályokat is érinti. 

 

 A Hpt. 214.§ (12) bekezdése szerint jelenleg a közösségi betétek (a társasházak, lakásszövetkezetek, iskolai takarékossági csoportok, építőközösségek betétei) esetén a kártalanítási összeghatárt - a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül - társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként, míg építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni. A közösségi betétekre vonatkozó fenti, kedvező speciális rendelkezések 2015. július 3-tól megszűnnek és az ettől kezdve elhelyezett betéteknél a kártalanítási összeghatárt már jogosult betétesenként – tehát a közösség tagjainak számától függetlenül –, vagyis társasházanként, lakásszövetkezetenként, építőközösségenként, osztályközösségenként kell megállapítani. 

 

 A törvény átmeneti rendelkezései értelmében a 2015. július 2-át megelőzően elhelyezett, lejárattal rendelkező közösségi betét betétbiztosítására lejáratig, a lejárattal nem rendelkező közösségi betét biztosítására 2015. augusztus 31-éig a Hpt. 2015. július 2-án érvényes rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 A jelen dokumentumban foglalt információk kizárólag tájékoztató, illetve a figyelem felhívására szolgálnak. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletes információk a jogszabályi változásokról az alább található linken olvasható.

Tisztelettel:

Duna Takarék Bank Zrt.