• Kiváltó hitel
  • Kiváltó hitel
  • Tulajdonosi nyilatkozat
 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatunk Önöket, hogy december hónapban az alábbi munkanap áthelyezésre kerül sor: 

  • 2015. december 24.  – csütörtök – pihenőnap, helyette 
  • 2015. december 12.  – szombat – munkanap

A fentiek értelmében december 12. az országos munkarend szerint is munkanap, így ezen  szombaton valamennyi fiókunk nyitva tart. 
Ezen a napon minden fiók rövidített mukarenddel 12 óráig tart nyitva.

Az egyes szolgáltatások rendje 2015.12.12-én (szombaton) az alábbiak szerint alakul:
  • Netbank ,Electra IG2 tételek befogadási ideje 13:00 óráig,
  • papíralapú utalások befogadása 11 óráig,
  • a szombati munkanap deviza átutalások szempontjából nem minősül munkanapnak; kifizetés, befizetés, konverzió tranzakció rögzítése lehetséges,
  • VIBER utalásokat a fiókok 11 óráig fogadnak,
  • befektetési ügyletek kötésére nincs lehetőség.


Tisztelettel:

Duna Takarék Bank Zrt.

________________________________________
 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
Örömmel értesítjük, hogy 2015. szeptember 7-től a Netb@nk és az Electra rendszeren keresztül beküldött belföldre irányuló forint egyszerű-, csoportos átutalási megbízások és rendszeres átutalások tárgynapi teljesítésére vonatkozóan a fizetési megbízások benyújtásának határideje jelentősen meghosszabbodik: 
  • Bankon kívülre: minden munkanap 16:30-ig
További információkról tájékozódjon honlapunkon a „Tájékoztató a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről” szóló dokumentumból.
Bízunk benne, hogy a benyújtási határidő módosításával további segítséget nyújtunk pénzügyei intézésében.
 
Győr, 2015. szeptember 7.
 
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
________________________________________
 
 
Tisztelt Ügyfelünk!  
Tájékoztatjuk, hogy 2015. július 3-i hatállyal módosul hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.). A változás - többek között - az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított közösségi betétekre vonatkozó szabályokat is érinti. 
 
 A Hpt. 214.§ (12) bekezdése szerint jelenleg a közösségi betétek (a társasházak, lakásszövetkezetek, iskolai takarékossági csoportok, építőközösségek betétei) esetén a kártalanítási összeghatárt - a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül - társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként, míg építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni. A közösségi betétekre vonatkozó fenti, kedvező speciális rendelkezések 2015. július 3-tól megszűnnek és az ettől kezdve elhelyezett betéteknél a kártalanítási összeghatárt már jogosult betétesenként – tehát a közösség tagjainak számától függetlenül –, vagyis társasházanként, lakásszövetkezetenként, építőközösségenként, osztályközösségenként kell megállapítani. 
 
 A törvény átmeneti rendelkezései értelmében a 2015. július 2-át megelőzően elhelyezett, lejárattal rendelkező közösségi betét betétbiztosítására lejáratig, a lejárattal nem rendelkező közösségi betét biztosítására 2015. augusztus 31-éig a Hpt. 2015. július 2-án érvényes rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 A jelen dokumentumban foglalt információk kizárólag tájékoztató, illetve a figyelem felhívására szolgálnak. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletes információk a jogszabályi változásokról az alább található linken olvasható.
 
Tájékoztató Közösségi betéttel rendelkező betétesek számára a betétbiztosítás tekintetében 2015
 
Tisztelettel:
Duna Takarék Bank Zrt.
 
________________________________________
 
 
Tájékoztatjuk, hogy „Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 21. §-ában foglaltak alapján”
2015. január 01. napjától fix árfolyamon történik a deviza alapú lakossági jelzáloghitelek törlesztése,
valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megfizetése.

A fix árfolyam mértéke a jogszabály alapján:

a)       2014. június 16. napja és 2014. november 7. napja közötti időszakban az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamainak átlaga vagy
b)       2014. november 7. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyama
közül a fogyasztó számára kedvezőbb árfolyam.

A Duna Takarék Bank Zrt. 2015. január 1-től a devizahitelek forintosításáig, az alábbi fix árfolyamokat használja:
 
CHF hitelek esetében 256,47 HUF/CHF
EUR hitelek esetén 308,97 HUF/EUR
 
A fix árfolyam használata a jogszabály által előírt devizahitelek forintosításig tart.
Gyűjtőszámla hitelek esetében, továbbra is rögzített árfolyamon (180 HUF/CHF illetve 250 HUF/EUR) történik a törlesztés.
 
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
 
________________________________________
 
TÁJÉKOZTATÓ A FATCA-VAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL
 
A FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – egy amerikai jogszabály, amelynek célja, hogy az Amerikai Egyesült Államok állampolgárainak adóelkerülését csökkentse és a külföldön tartott megtakarításaikat, azok hozamát megadóztathassa.
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok 2014. február 4-én megállapodást kötött a FATCA szabályozás végrehajtásáról, amely megállapodás a 2014. évi XIX. törvénnyel (továbbiakban: FATCA törvény) került kihirdetésre.
A FATCA törvény végrehajtása minden magyar pénzügyi intézmény (bank, befektetési vállalkozás stb.) számára kötelező. Részletek>>>
                                   
________________________________________
 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy 2014.06.02-i hatállyal Bankunk SWIFT/BIC kódja megváltozott;
 
új kódunk: DTBAHUHB.
A BIC/Swift kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik, azonosítják. Ezért, ha valaki külföldről indít utalást, az indító banknál a kedvezményezett bankjának BIC kódját is célszerű, egyes esetekben kötelező megadni.
 
Kérjük, hogy pénzügyi partnereit értesítse a változásról, illetve hívja fel figyelmüket arra, hogy az Ön felé indított utalásaiknál vegyék figyelembe a változást.
 
Köszönjük megértését!