• Kiváltó hitel
  • Kiváltó hitel
  • Tulajdonosi nyilatkozat
 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel értesítjük, hogy 2015. szeptember 7-től a Netb@nk és az Electra rendszeren keresztül beküldött belföldre irányuló forint egyszerű-, csoportos átutalási megbízások és rendszeres átutalások tárgynapi teljesítésére vonatkozóan a fizetési megbízások benyújtásának határideje jelentősen meghosszabbodik: 
  • Bankon kívülre: minden munkanap 16:30-ig
További információkról tájékozódjon honlapunkon a „Tájékoztató a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről” szóló dokumentumból.
Bízunk benne, hogy a benyújtási határidő módosításával további segítséget nyújtunk pénzügyei intézésében.
 
Győr, 2015. szeptember 7. 
DUNA TAKARÉK BANK Zrt. 


Tisztelt Ügyfelünk!  

 
Tájékoztatjuk, hogy 2015. július 3-i hatállyal módosul hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.). A változás - többek között - az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított közösségi betétekre vonatkozó szabályokat is érinti. 


 A Hpt. 214.§ (12) bekezdése szerint jelenleg a közösségi betétek (a társasházak, lakásszövetkezetek, iskolai takarékossági csoportok, építőközösségek betétei) esetén a kártalanítási összeghatárt - a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül - társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként, míg építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni. A közösségi betétekre vonatkozó fenti, kedvező speciális rendelkezések 2015. július 3-tól megszűnnek és az ettől kezdve elhelyezett betéteknél a kártalanítási összeghatárt már jogosult betétesenként – tehát a közösség tagjainak számától függetlenül –, vagyis társasházanként, lakásszövetkezetenként, építőközösségenként, osztályközösségenként kell megállapítani. 


 A törvény átmeneti rendelkezései értelmében a 2015. július 2-át megelőzően elhelyezett, lejárattal rendelkező közösségi betét betétbiztosítására lejáratig, a lejárattal nem rendelkező közösségi betét biztosítására 2015. augusztus 31-éig a Hpt. 2015. július 2-án érvényes rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 A jelen dokumentumban foglalt információk kizárólag tájékoztató, illetve a figyelem felhívására szolgálnak. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletes információk a jogszabályi változásokról az alább található linken olvasható.


Tisztelettel: 
Duna Takarék Bank Zrt.  

 

 

Tájékoztatjuk, hogy „Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 21. §-ában foglaltak alapján”

 

2015. január 01. napjától fix árfolyamon történik a deviza alapú lakossági jelzáloghitelek törlesztése,

 

valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megfizetése.

 

A fix árfolyam mértéke a jogszabály alapján:

a)       2014. június 16. napja és 2014. november 7. napja közötti időszakban az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamainak átlaga vagy

b)       2014. november 7. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyama

közül a fogyasztó számára kedvezőbb árfolyam.

 

A Duna Takarék Bank Zrt. 2015. január 1-től a devizahitelek forintosításáig, az alábbi fix árfolyamokat használja:

 

CHF hitelek esetében

256,47 HUF/CHF

EUR hitelek esetén

308,97 HUF/EUR

 

A fix árfolyam használata a jogszabály által előírt devizahitelek forintosításig tart.

 

Gyűjtőszámla hitelek esetében, továbbra is rögzített árfolyamon (180 HUF/CHF illetve 250 HUF/EUR) történik a törlesztés.


Üdvözlettel:

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

  

 

TÁJÉKOZTATÓ A FATCA-VAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL


A FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – egy amerikai jogszabály, amelynek célja, hogy az Amerikai Egyesült Államok állampolgárainak adóelkerülését csökkentse és a külföldön tartott megtakarításaikat, azok hozamát megadóztathassa.
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok 2014. február 4-én megállapodást kötött a FATCA szabályozás végrehajtásáról, amely megállapodás a 2014. évi XIX. törvénnyel (továbbiakban: FATCA törvény) került kihirdetésre.
A FATCA törvény végrehajtása minden magyar pénzügyi intézmény (bank, befektetési vállalkozás stb.) számára kötelező. Részletek>>> 


                                    
Tisztelt Ügyfelünk!

 
Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy 2014.06.02-i hatállyal Bankunk SWIFT/BIC kódja megváltozott;
 
új kódunk DTBAHUHB.

A BIC/Swift kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik, azonosítják. Ezért, ha valaki külföldről indít utalást, az indító banknál a kedvezményezett bankjának BIC kódját is célszerű, egyes esetekben kötelező megadni.
 
Kérjük, hogy pénzügyi partnereit értesítse a változásról, illetve hívja fel figyelmüket arra, hogy az Ön felé indított utalásaiknál vegyék figyelembe a változást.
Köszönjük megértését!

 
Duna Takarék Bank Zrt
2014.06.30.