• Kiváltó hitel
  • Tulajdonosi nyilatkozat
 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 

Tisztelt Ügyfelünk!  

 
Tájékoztatjuk, hogy 2015. július 3-i hatállyal módosul hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.). A változás - többek között - az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított közösségi betétekre vonatkozó szabályokat is érinti. 


 A Hpt. 214.§ (12) bekezdése szerint jelenleg a közösségi betétek (a társasházak, lakásszövetkezetek, iskolai takarékossági csoportok, építőközösségek betétei) esetén a kártalanítási összeghatárt - a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül - társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként, míg építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni. A közösségi betétekre vonatkozó fenti, kedvező speciális rendelkezések 2015. július 3-tól megszűnnek és az ettől kezdve elhelyezett betéteknél a kártalanítási összeghatárt már jogosult betétesenként – tehát a közösség tagjainak számától függetlenül –, vagyis társasházanként, lakásszövetkezetenként, építőközösségenként, osztályközösségenként kell megállapítani. 


 A törvény átmeneti rendelkezései értelmében a 2015. július 2-át megelőzően elhelyezett, lejárattal rendelkező közösségi betét betétbiztosítására lejáratig, a lejárattal nem rendelkező közösségi betét biztosítására 2015. augusztus 31-éig a Hpt. 2015. július 2-án érvényes rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 A jelen dokumentumban foglalt információk kizárólag tájékoztató, illetve a figyelem felhívására szolgálnak. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletes információk a jogszabályi változásokról az alább található linken olvasható.


Tisztelettel: 
Duna Takarék Bank Zrt. 


Tisztelt Ügyfeleink!

 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. 06.01-én hétfőn a Lipót, Fő tér 2. szám alatti Fiókunk a szolgáltató által bejelentett áramszünet miatt zárva tart.
Ezen a napon személyes ügyintézésre ezen fiókban nem lesz lehetőségük, de további fiókjainkban ügyeiket zavartalanul intézhetik.
Fenti napon a Netbank és Electra műveletek végzése, feldolgozása zavartalan.
 
Köszönjük megértésüket!
Duna Takarék Bank Zrt.


 Tisztelt Ügyfelünk !

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Card-Consulting Kft.-től kapott tájékoztatás szerint 2015. február 24-én (kedden) előre láthatólag 11:00 órától 15:00 óráig a kommunikációs vonal kiesése miatt szünetelni fog az alábbi kibocsátók kártyáinak POS terminálon történő elfogadása:

 

·         Prémium (AXA) Egészségpénztár

·         Navoszt (Adoszt) Egészségpénztár

·         Allianz Egészségpénztár

·         Herend Egészségpénztár

·         ISYS Egészségpénztár

·         Kardirex Egészségpénztár

·         MKB Egészségpénztár

·         Quaestor Egészségpénztár

·         Vasutas Egészségpénztár

·         MKB SZÉP kártya

 

Az üzemszünet ideje alatt a Card-Consulting Kft. az elfogadóhelyek részére a tranzakciók telefonos engedélyezését folyamatosan biztosítja.

 

Megértését és türelmét előre is köszönjük!
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


Tisztelt Ügyfelünk !

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bankkártya rendszert üzemeltető társaság által lebonyolítandó karbantartás miatt 2015.  február 23-án (hétfő) a következő kiesések várhatók:

 

·         01:30 – 03:30 órák között előre láthatólag 2 x 30 percig a teljes kártyaforgalom szünetelni fog. Ezen időszakok alatt a Takarékbank által kibocsátott bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon, illetve más hitelintézetek által kibocsátott kártyák nem fognak működni a Takarékbankhoz bekötött ATM-eken és kereskedői terminálokon.

·         Ezen időszakon belül az SMS üzenetek késve kerülnek kiküldésre a kártyabirtokosoknak.

 

Megértését és türelmét előre is köszönjük.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 
 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy „Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 21. §-ában foglaltak alapján”

 

2015. január 01. napjától fix árfolyamon történik a deviza alapú lakossági jelzáloghitelek törlesztése,

 

valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megfizetése.

 

A fix árfolyam mértéke a jogszabály alapján:

a)       2014. június 16. napja és 2014. november 7. napja közötti időszakban az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamainak átlaga vagy

b)       2014. november 7. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyama

közül a fogyasztó számára kedvezőbb árfolyam.

 

A Duna Takarék Bank Zrt. 2015. január 1-től a devizahitelek forintosításáig, az alábbi fix árfolyamokat használja:

 

CHF hitelek esetében

256,47 HUF/CHF

EUR hitelek esetén

308,97 HUF/EUR

 

A fix árfolyam használata a jogszabály által előírt devizahitelek forintosításig tart.

 

Gyűjtőszámla hitelek esetében, továbbra is rögzített árfolyamon (180 HUF/CHF illetve 250 HUF/EUR) történik a törlesztés.


Üdvözlettel:

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

  Tisztelt Ügyfelünk!
 
 
Tájékoztatjuk, hogy fiókjaink nyitva tartási rendje   2015.  január 10-én az alábbiak szerint alakul: 
2015. január 10. (szombat, munkanap)         Nyitva tartás: szokásos nyitás - 14 óráig

 
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 
Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy  2015.  január 10-én (szombat) a papír alapon benyújtott forint alapú megbízások benyújtási határideje tárgynapi teljesítésre 12 óra, az elektronikusan ( Netb@nk vagy Electra) benyújtott forint alapú megbízások benyújtási határideje tárgynapi teljesítésre 10 óra 30 perc.
Befektetési ügyletek kötésére nincs lehetőség.
A szombati munkanapon bejövő és kimenő deviza átutalások feldolgozása nem történik meg, vagyis ezek a napok a deviza átutalások feldolgozása szempontjából nem tekintendők munkanapnak.
 
Kérjük, fenti tájékoztatásunk figyelembe vételét pénzügyei intézésében!
 
Üdvözlettel:
DUNA TAKARÉK BANK Zrt


 Tisztelt Ügyfelünk!


 

 


 


Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy  2014.  december 31-én a papír alapon benyújtott forint alapú megbízások benyújtási határideje tárgynapi teljesítésre 11 óra, az elektronikusan ( Netb@nk vagy Electra) benyújtott forint alapú megbízások benyújtási határideje tárgynapi teljesítésre 10 óra 30 perc.
A deviza utalások befogadása 10:30 óráig történik, befektetési ügyletek kötésére 12 óráig van lehetőség.
 
Kérjük, fenti tájékoztatásunk figyelembe vételét pénzügyei intézésében!
 
Üdvözlettel:
DUNA TAKARÉK BANK Zrt

 Tisztelt Ügyfelünk !
 
 
Tájékoztatjuk Önt, hogy a bankkártya rendszert üzemeltető társaság által lebonyolítandó karbantartás miatt 2014. december 8-án (hétfő) a következő kiesések várhatók:
 
·         01:30 – 03:30 órák között előre láthatólag 2 x 30 percig a teljes kártyaforgalom szünetelni fog. Ezen időszakok alatt a Takarékbank által kibocsátott bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon, illetve más hitelintézetek által kibocsátott kártyák nem fognak működni a Takarékbankhoz bekötött ATM-eken és kereskedői terminálokon.
·         Ezen időszakon belül az SMS üzenetek késve kerülnek kiküldésre a kártyabirtokosoknak.
 
Megértését és türelmét előre is köszönjük.
 
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


 

TÁJÉKOZTATÓ A FATCA-VAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL


A FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – egy amerikai jogszabály, amelynek célja, hogy az Amerikai Egyesült Államok állampolgárainak adóelkerülését csökkentse és a külföldön tartott megtakarításaikat, azok hozamát megadóztathassa.
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok 2014. február 4-én megállapodást kötött a FATCA szabályozás végrehajtásáról, amely megállapodás a 2014. évi XIX. törvénnyel (továbbiakban: FATCA törvény) került kihirdetésre.
A FATCA törvény végrehajtása minden magyar pénzügyi intézmény (bank, befektetési vállalkozás stb.) számára kötelező. Részletek>>> 


                                    

Tisztelt Ügyfelünk!
 
A Duna Takarék Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben előírt tájékoztatatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Önt, hogy 2014. december 1-től a számlavezetéssel kapcsolatos kondíciók módosulnak a vállalkozói, nonprofit szervezetek, önkormányzatok és a nem forgalmazott lakossági számlák tekintetében.
A Hirdetményekben meghatározott kamatok, díjak vagy költségek egyoldalú módosításának az oka a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása.
A változtatásokat tartalmazó Hirdetmények megtekinthetők kirendeltségeinken, valamint a honlapunkon (www.dunatakarek.hu). A változtatásokkal érintett tranzakciók a Hirdetményekben pirossal és dőlt betűkkel jelölve találhatók.
Tájékoztatjuk, hogy a módosítást az Ön részéről elfogadottnak tekintjük, ha 2014. december 1-ét megelőzően írásban nem értesíti Bankunkat arról, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben nem fogadja el, a módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a módosítással érintett szerződést azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondani.
 
 
Duna Takarék Bank Zrt.
2014. szeptember 30.
 


Tisztelt Lakossági Ügyfelünk!
 
 
Tájékoztatjuk, hogy az elmúlt időszakban az MNB fogyasztóvédelmi vizsgálat keretében ellenőrzést folytatott Bankunknál a 2013. január 1-jén az állam által kivetett tranzakciós illeték hatására végrehajtott számlavezetési díj és jutalék tételek tekintetében.
 A vizsgálat megállapítása szerint Bankunk új díj bevezetésével, illetve a díjszámítás módjának megváltoztatásával élt, ami nem felel meg a jogszabályban előírtaknak.
 
Az MNB kötelezte Bankunkat, hogy az így felszámított díjakat és jutalékokat 2014. szeptember 30-ig térítsük vissza ügyveleinknek, illetve állítsuk vissza a számlák korábbi (2012.12.31.) díjstruktúráját. Ez utóbbit Bankunk 2014. július 29-én megtette, a 2013. január 1. és 2014. július 29-e közötti díjkülönbözeteket pedig 2014. szeptember 25-én írjuk jóvá az Ön számláján.
 
Természetesen a jóváírt összeg nagysága jelentősen függ az adott időszakban végrehajtott tranzakciók számától, típusától és összegétől.
 
Egyben szeretnénk tájékoztatni, hogy Bankunk az MNB megállapításaival nem ért egyet, az ellen bírósági jogorvoslattal élt, ami azonban az Ön számára megfizetendő összeget nem érinti.
 
Az információ áramlás korrektsége érdekében arról is tájékoztatjuk, hogy Bankunk 2013. évben 614 millió forint tranzakciós illetéket fizetett be az államkaszába, melyből 300 millió forint volt az ügyfelek terhe, a többit Bankunk fizette meg.
 
Sajnos a tranzakciós illeték bevezetése mind Bankunk, mind az Ügyfelek terheit jelentősen növelte.
A betétesek védelme, a biztonságos és eredményes működés érdekében voltunk kénytelenek a számlavezetési díjainkon a tranzakciós illeték mértékével módosítani.
 
A fenti témával kapcsolatos kérdése esetén kérjük, forduljon számlavezető Fiókjához.
 
Megértését köszönjük!
 
Győr, 2014. szeptember 25.
 
 Tisztelettel:
 
 DUNA TAKARÉK BANK ZRT.       
 Igazgatósága
 


 

Tisztelt Ügyfelünk!
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy előre láthatólag 2014. szeptember 15-én (hétfő) 0:15 – 05:30 órák között 2 x 45 percig, 2014. szeptember 22-én (hétfő) ugyanezen időszak között 1 x 45 percig a bankkártya-rendszert üzemeltető cég rendszerkarbantartást hajt végre. Ebből adódóan a bankkártyák nem lesznek használhatóak sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon. Továbbá más hitelintézetek által kibocsátott kártyák nem fognak működni Bankunk és más Takarékszövetkezeti ATM-eken, valamint Bankunk által üzemeltetett kereskedői terminálokon.
Ezen időszakon belül az SMS üzenetek sajnos késve kerülnek kiküldésre kedves Ügyfeleinknek!
 
A késedelem miatt kérjük szíves türelmét és megértését!

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
2014.09.12
  


Tisztelt Ügyfelünk!

 
Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy 2014.06.02-i hatállyal Bankunk SWIFT/BIC kódja megváltozott;
 
új kódunk DTBAHUHB.

A BIC/Swift kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik, azonosítják. Ezért, ha valaki külföldről indít utalást, az indító banknál a kedvezményezett bankjának BIC kódját is célszerű, egyes esetekben kötelező megadni.
 
Kérjük, hogy pénzügyi partnereit értesítse a változásról, illetve hívja fel figyelmüket arra, hogy az Ön felé indított utalásaiknál vegyék figyelembe a változást.
Köszönjük megértését!

 
Duna Takarék Bank Zrt
2014.06.30.
Tisztelt Ügyfeleink!

 
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Netbank szolgáltatása 2014. június 3-tól új szerverre költözött. Javasoljuk, hogy a kedvencekbe, illetve a könyvjelzőként elmentett linkeket töröljék a böngészőkből.

Az új netbank szolgáltatást IDE kattintva, vagy a weboldalon a fejlécben található Netb@nk felirat alatti belépés gombbal lehet elérni.
 
Köszönettel:
Duna Takarék Bank Zrt.

 


 
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Piliscsévi fiókunk épületének felújítása miatt 2014. március 24-től, előreláthatóan 2014.04.30-ig pénzügyeiket – zavartalan kiszolgálás mellett -  a fiók mellett elhelyezett mobilfiókban intézhetik.
A munkálatok ideje alatt a fiók az alábbi nyitvatartási időben várja Ügyfeleinket:
                                                                   
                         
Hétfő    7:45 -16:00
Kedd-Csütörtök                 7:45 -15:00
Péntek 7:45 -14:00
Ebédidő:   12:00 -12:30         

Megértésüket köszönjük!

Győr, 2014. március 17.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
 


 
Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy 2014. március 21-én pénteken Piliscsévi fiókunk technikai okok miatt zárva tart.
Pénzügyeit a Netbank felületen, az ATM berendezésnél, illetve Bankunk további fiókjaiban zavartalanul intézheti.
<