• Kiváltó hitel
  • Kiváltó hitel
 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 Tisztelt Ügyfelünk!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk nyitvatartása az ünnepi időszakban az alábbi napokon módosul.

Fiókjaink

2016. március 5. szombaton 12:00 óráig tartanak nyitva.

2016. március 14. hétfőn zárva tartunk.

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.
Győr, 2016. február 25.

Tisztelettel:

Duna Takarék Bank Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bankkártya rendszert üzemeltető társaság által lebonyolítandó karbantartás miatt 2016. január 24. (vasárnap) 00:05 és 03:00 óra és január 25. (hétfő) 00:05 és 01:30 óra között a következő kiesések várhatók:

  • Előre láthatólag 45 – 45 percig a teljes kártyaforgalom szünetelni fog. Ezen időszakok alatt a Takarékbank által kibocsátott bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon. Ezen kívül más hitelintézetek által kibocsátott kártyák sem fognak működni a Takarékbankhoz bekötött ATM-eken és kereskedői terminálokon.
  • Ezen időszakon belül, továbbá január 24-én 21:00 és 24:00 órák között az SMS üzenetek késve kerülnek kiküldésre a kártyabirtokosoknak, valamint a mobil egyenleg feltöltés tranzakciók szünetelni fognak.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Tisztelettel:

Duna Takarék Bank Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Giro Zrt 2016. január 1-től módosítja a Giro1 és az IG2 forgalmának lebonyolítási szabályait, és ennek értelmében a papír alapú átutalási megbízások kedvezményezetthez történő eljutásának ideje rövidül, mivel teljesítésük átkerül az IG2 rendszerébe és napon belül elszámolásra kerül, így a kedvezményezett számlán történő jóváírása már aznap megtörténhet (figyelembe véve a papír alapú átutalási megbízások  befogadási határidejét).

A Duna Takarék Bank Zrt. a fent említett átállást már 2015. december 23-án megtette, így ezen időpont után benyújtott papír alapú átutalási megbízások az IG2 rendszerén keresztül teljesülnek.

A Duna Takarék Bank Zrt. a benyújtott papír alapú fizetési megbízás  teljesítési határidejét  a fizetési megbízás befogadásának időpontjától számítja.
 

Tisztelettel:

Duna Takarék Bank Zrt.


 

 


Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2015. július 3-i hatállyal módosul hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.). A változás - többek között - az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított közösségi betétekre vonatkozó szabályokat is érinti. 

 

 A Hpt. 214.§ (12) bekezdése szerint jelenleg a közösségi betétek (a társasházak, lakásszövetkezetek, iskolai takarékossági csoportok, építőközösségek betétei) esetén a kártalanítási összeghatárt - a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül - társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként, míg építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni. A közösségi betétekre vonatkozó fenti, kedvező speciális rendelkezések 2015. július 3-tól megszűnnek és az ettől kezdve elhelyezett betéteknél a kártalanítási összeghatárt már jogosult betétesenként – tehát a közösség tagjainak számától függetlenül –, vagyis társasházanként, lakásszövetkezetenként, építőközösségenként, osztályközösségenként kell megállapítani. 

 

 A törvény átmeneti rendelkezései értelmében a 2015. július 2-át megelőzően elhelyezett, lejárattal rendelkező közösségi betét betétbiztosítására lejáratig, a lejárattal nem rendelkező közösségi betét biztosítására 2015. augusztus 31-éig a Hpt. 2015. július 2-án érvényes rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 A jelen dokumentumban foglalt információk kizárólag tájékoztató, illetve a figyelem felhívására szolgálnak. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletes információk a jogszabályi változásokról az alább található linken olvasható.

Tisztelettel:

Duna Takarék Bank Zrt.


 

 
</