Állampapírok

Diszkont-kincstárjegy

A diszkont-kincstárjegy már rövidtávon is biztonságos befektetés, diszkont áron megvásárolható és lejáratkor a névértéket visszafizeti, amit az állam garantál.

A diszkont kincstárjegy névre szóló, egy évnél rövidebb futamidejű dematerializált állampapír, mely kamatot nem fizet, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza. A diszkont összege a névérték és a vételár közötti különbözet. Lejáratkor az állam garanciát vállal a névérték kifizetésére. A Diszkont kincstárjegyen alapuló követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Névértéke: 10.000,-Ft / darab.

Devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek valamint jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják.

Forgalomba helyezése, másodlagos piaci forgalma:

Jelenleg 3 és 12 hónapos futamidővel bocsátják ki (3 hó hetente, 12 hó kéthetente) aukción. A Takarékbank, mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez minden kibocsátott diszkont kincstárjegyre, így biztosítva az értékpapír likviditását. A kincstárjegy névértéke lejárat időpontjában kerül kifizetésre a jogosult tulajdonosok részére.

A Takarékbank Zrt. aktív résztvevője mind az állampapírok elsődleges, mind másodlagos piacának. Ebből következően örömmel fogadjuk Ügyfeleink megbízásait az új kibocsátású államkötvények és diszkont kincstárjegyek aukciójára. Természetesen az állampapírok másodpiaci forgalma is biztosított. Üzletkötőink folyamatosan jegyeznek kétoldalú árakat, így Ügyfeleink az adott állampapír lejárata előtt bármikor értékesíthetik papírjaikat, illetve vásárolhatnak a régebben kibocsátott sorozatokból.

A Takarékbank Zrt. elsődleges forgalmazói (Primary Dealer) jogosultságokkal rendelkezik, így Ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy egy meghatározott összeg fölött közvetlenül az állampapír kibocsátási aukciók során vásároljanak államkötvényeket.

 

Államkötvény

Az államkötvény középtávon is biztonságos befektetés, fix, vagy változó kamatozással, valamint a kamat és tőke kifizetésére vonatkozó állami garanciával.

A Magyar államkötvény egy évnél hosszabb futamidejű dematerializált kamatozó állampapír. Jelenleg négyféle 3, 5, 10, és 15 éves futamidővel kerülnek értékesítésre. A fix kamatozású államkötvények esetében már a kibocsátáskor meghirdetik és rögzítik az egyes kamatfizetési periódusokban kifizetendő kamat nagyságát. Ezzel szemben a változó kamatozású államkötvényeknél csak a kamat-megállapítás módja és ideje rögzített, a kifizetendő kamat mértéke csak az adott kamatfizetési periódusra ismert. Kamatfizetés gyakoriságát tekintve a Magyar államkötvények között vannak éves és féléves gyakorisággal kamatot fizető kötvények is. Kamatfizetéskor az állam garanciát vállal a kamatok, lejáratkor pedig az aktuális utolsó időszaki kamat és névérték kifizetésére a kötvénytulajdonosok felé. A Magyar államkötvényen alapuló követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.


Névértéke: 10.000,-Ft / darab.


Devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek valamint jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják.


Forgalomba helyezése, másodlagos piaci forgalma:


Minden páros héten aukcionálják az államkötvényeket, először 3-5 éves, következő két hétben 3-10 vagy 3-15 éves periódusra.


A Takarékbank mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez
minden nyilvánosan kibocsátott államkötvényre, így biztosítva az értékpapír likviditását.
 

A futamidő alatti értékesítéskor nincs állami garancia.


A Takarékbank Zrt. aktív résztvevője mind az állampapírok elsődleges, mind másodlagos piacának. Ebből következően örömmel fogadjuk Ügyfeleink megbízásait az új kibocsátású államkötvények és diszkont kincstárjegyek aukciójára. Természetesen az állampapírok másodpiaci forgalma is biztosított, üzletkötőink folyamatosan jegyeznek kétoldalú árakat, így Ügyfeleink az adott állampapír lejárata előtt bármikor értékesíthetik papírjaikat, illetve vásárolhatnak a régebben kibocsátott sorozatokból.


A Takarékbank Zrt. elsődleges forgalmazói (Primary Dealer) jogosultságokkal rendelkezik, így Ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy egy meghatározott összeg fölött közvetlenül az állampapír kibocsátási aukciók során vásároljanak államkötvényeket.

 

Féléves Kincstárjegy

AMIT A FÉLÉVES KINCSTÁRJEGYRŐL TUDNI KELL

A Féléves Kincstárjegy 6 hónapos futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. A 6 hónapos futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A Féléves Kincstárjegyek utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%.

A FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY VÁSÁRLÓI

A Féléves Kincstárjegyet belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel**) vásárolhatják meg.

NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

A Féléves Kincstárjegy jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra.

 

Kamatozó kincstárjegy

A kamatozó kincstárjegy már rövidtávon is biztonságos befektetés, fix kamatozással, valamint a kamat és tőke kifizetésére vonatkozó állami garanciával.

A kamatozó kincstárjegy névre szóló, egy éves futamidejű, fix kamatozású dematerializált állampapír. A lejáratkor az állam garanciát vállal mind a tőkére, mind a kamatra. A kamatozó kincstárjegyen alapuló követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.


Névértéke 10.000,-Ft. / darab


Devizabelföldi természetes és jogi személyek valamint jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják (devizakülföldiek kizárva). Forgalomba helyezése, másodlagos piaci forgalma: A Kamatozó kincstárjegy jegyzés útján kerül forgalomba (jelenleg hetente) A Takarékbank, mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez, minden kibocsátott kamatozó kincstárjegyre, így biztosítva az értékpapír likviditását. A kincstárjegy névértéke a lejárat időpontjában kamattal együtt kerül kifizetésre a jogosult tulajdonosok részére.


A Takarékbank Zrt. aktív résztvevője mind az állampapírok elsődleges, mind másodlagos piacának. Ebből következően örömmel fogadjuk Ügyfeleink megbízásait az új kibocsátású államkötvények és diszkont-kincstárjegyek aukciójára. Természetesen az állampapírok másodpiaci forgalma is biztosított, üzletkötőink folyamatosan jegyeznek kétoldalú árakat, így Ügyfeleink az adott állampapír lejárata előtt bármikor értékesíthetik papírjaikat, illetve vásárolhatnak a régebben kibocsátott sorozatokból.

A Takarékbank Zrt. elsődleges forgalmazói (Primary Dealer) jogosultságokkal rendelkezik, így Ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy egy meghatározott összeg fölött közvetlenül az állampapír kibocsátási aukciók során vásároljanak államkötvényeket.

 

 

Kétéves Állampapír

AMIT A KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍRRÓL TUDNI KELL


A Kétéves Állampapír 2 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, fix kamatozású lakossági állampapír, amelynek alapcímlete 1,- forint.

A Kétéves Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt, a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A Kétéves Állampapír utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%.

A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben az állampapír tartós befektetési számlán keresztül kerül megvásárlásra.

KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍROK VÁSÁRLÓI


A Kétéves Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel**) vásárolhatják meg.

NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

A Kétéves Állampapír adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre. Egy adott sorozat értékesítési időszaka előreláthatólag a kibocsátás napjától számított 3 hónapig tart, mely az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül meghatározásra.

 

Prémium Magyar Államkötvény

Prémium Magyar Államkötvényt azoknak az Ügyfeleinknek ajánljuk, akik az inflációhoz kötött, hosszú távú és biztonságos befektetési megoldást keresnek.

Miért érdemes Prémium Magyar Államkötvényt vásárolnia?

  • Az inflációt meghaladó hozamlehetőség

A Prémium Magyar Államkötvények a kamat megállapítás időpontját megelőző évre vonatkozó infláció mértéke felett biztosítanak kamatprémiumot.

  • Biztonságos

A tőke és a kamatok kifizetésére - lejáratig való megtartás esetén - a Magyar Állam vállal kötelezettséget.

  • Rugalmas

Lejárat előtt is értékesíthető, a mindenkori bruttó árfolyamon.**

  • Változó kamatozás - védelem az infláció ellen

A Prémium Magyar Államkötvények kamata évente igazodik a kamat megállapítás időpontját megelőző évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett fogyasztói árindex-változáshoz, így védelmet nyújthat pénzünk értékvesztése ellen.

  • Könnyen elérhető

Már 1000 Ft-tól megvásárolható és visszaváltható.

Tudnivalók a Prémium Magyar Államkötvényről

Kibocsátó

Magyar Állam

Névérték

1000 Ft

Kamatozás

Változó

Kamat mértéke

Az aktuális kamat mértéke két tényező összege: Kamatbázis (ami megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő) + Kamatprémium (amit az adott PMÁK sorozat kamatbázison felül biztosít)

Kamatszámítás

Tényleges/tényleges

Kockázat

mérsékelt***

Aktuálisan megvásárolható sorozat (2020/K)

Sorozatszám

2020/K

Futamidő

≈ 3,5 év (2017.02.22.- 2020.07.29.)

Kamatprémium

évi 1,75 %

 

 

Kamat mértéke a további kamatperiódusokban

ÁKK Zrt. a honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu) teszi közzé

Aktuálisan megvásárolható sorozat (2022/J)

Sorozatszám

2022/J

Futamidő

≈5,5 év (2017.05.16-2022.11.22.)

Kamatprémium

évi 2,00 %

 

 

Kamat mértéke a további kamatperiódusokban

ÁKK Zrt. a honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu) teszi közzé.

 Bónusz Magyar Államkötvény

A Bónusz Magyar Államkötvényt azoknak az Ügyfeleinknek ajánljuk, akik hosszú távú és biztonságos befektetési megoldást keresnek, kiemelkedő kamatozással.

Miért érdemes Bónusz Magyar Államkötvény vásárolnia?

  • Piaci hozamoknál magasabb hozamlehetőség

A Bónusz Magyar Államkötvények a 12 hónapos DKJ állampapírok aukciós hozama felett biztosítanak kamatprémiumot.

  • Biztonságos

A tőke és a kamatok kifizetésére - lejáratig való megtartás esetén - a Magyar Állam vállal kötelezettséget.

  • Rugalmas

Lejárat előtt is értékesíthető, a mindenkori bruttó árfolyamon.**

  • Változó kamatozású - védelem az emelkedő inflációs várakozások ellen

A Bónusz Magyar Államkötvények kamata évente igazodik a piaci hozamokhoz. Kamatbázisa az 1 éves DKJ aukciós átlaghozam, amely szorosan együtt mozog az inflációs várakozásokkal. Ezért a Bónusz Magyar Államkötvények védelmet nyújthatnak az emelkedő inflációs várakozásokkal szemben.

  • Könnyen elérhető

Nincs minimális vásárlási összeg, így bármekkora összegben megvásárolható és visszaváltható.

Tudnivalók a Bónusz Magyar Államkötvényekről

Kibocsátó

Magyar Állam

Névérték

1 Ft

Kamatozás

változó

Kockázat

mérsékelt***

Kamat mértéke

Az aktuális kamat mértéke két tényező összege: Kamatbázis (ami a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamoknak az adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga) + Kamatprémium (amit az adott BMÁK sorozat a kamatbázison felül biztosít )

Kamatszámítás

napi, 360 napos bázissal

Aktuálisan megvásárolható sorozat (2020/Q)

Sorozatszám

2020/Q

Futamidő

4,5 év (2016.03.02-2020.09.22.)

Kamatprémium

évi 2,00%

Kamat mértéke az első kamatperiódusban (2016. szeptember 22. napjától 2017. szeptember 21. napjáig terjedő időszak)

évi 2,61%

Kamat mértéke a további kamatperiódusokban

ÁKK Zrt a honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu) teszi közzé legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon

Aktuálisan megvásárolható sorozat (2022/N)

Sorozatszám

2022/N

Futamidő

6,5 év (2016.03.02-2022.09.20.)

Kamatprémium

évi 2,50%

Kamat mértéke az első kamatperiódusban (2016. szeptember 20. napjától 2017. szeptember 19. napjáig terjedő időszak)

évi 3,11%

Kamat mértéke a további kamatperiódusokban

ÁKK Zrt a honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu) teszi közzé legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon

 Aktuálisan megvásárolható sorozat (2026/N)

Sorozatszám

2026/N

Futamidő

10 év (2016.03.02-2026.09.22.)

Kamatprémium

évi 2,75%

Kamat mértéke az első kamatperiódusban (2016. szeptember 22. napjától 2017. szeptember 21. napjáig terjedő időszak)

évi 3,36%

Kamat mértéke a további kamatperiódusokban

ÁKK Zrt a honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu) teszi közzé legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon

 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 
Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 2018.02.17.-én szombaton

22:00 órától előre láthatóan 24:00 óráig a netbank rendszer karbantartás miatt
nem lesz elérhető!
 

Megértésüket köszönjük!
Kelt: Győr, 2018.02.16.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Esztergomi Fiókunk

2018. február 19-től szombati napokon zárva tart.

Hétköznapokon a nyitva tartás változatlan.

Tájékoztatjuk, hogy

2510 Dorog, Bécsi u. 64. szám alatti fiókunk

szombati napokon a továbbiakban is nyitva tart.

 

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Megértésüket köszönjük!
Kelt: Győr, 2018. február 9.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy Csolnokon 

2018.02.07.-én szerdán 8:00-12:00-ig 
áramszünet miatt

az ATM nem lesz használható! 

 

Megértésüket köszönjük!
Kelt: Győr, 2018.02.05.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.A Takarékbank Zrt. közleménye

a 2017. december 18. napi részleges befektetési szolgáltatási szünnapról

A Takarékbank Zrt. (Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2017. december 18-án részleges befektetési szolgáltatási szünnapot tart, amely során szolgáltatásait az alább korlátozásokkal nyújtja:

A részleges befektetési szolgáltatási szünnap elszámolási napnak minősül. Tehát az ezt megelőzően teljesült, de el nem számolt megbízások elszámolási napjának meghatározása során a részleges befektetési szolgáltatási szünnap figyelembevételre kerül.

A részleges befektetési szolgáltatási szünnapon az Ügyfeleknek nincs lehetőségük befektetési szolgáltatási, vagy azt kiegészítő tevékenységre vonatkozó megbízások megadására.

A Budapesti Értéktőzsdén végrehajtandó megbízások a részleges befektetési szolgáltatási szünnapon nem kerülnek befogadásra.

A részleges befektetési szolgáltatási szünnapon az Ügyfeleknek nincs lehetőségük az értékpapír típusú számlájukkal kapcsolatban pénzműveletekre vonatkozó megbízások megadására,
továbbá a részleges befektetési szolgáltatási szünnapon nincs lehetőség új értékpapír típusú számla nyitására.

Takarékbank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 Ezúton tájékoztatjuk, hogy szombaton is nyitva tartó Fiókjaink

 2017. december 23-án és december 30-án

 szombaton

zárva tartanak.

 Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Megértésüket köszönjük!


Kelt: Győr, 2017. november 22.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Dunaszigeti Fiókunk

2017. október 26-án csütörtökön,

a szolgáltató által előre bejelentett áramszünet miatt

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon a legközelebbi Püski, Arany János utca 2. szám alatti, illetve további fiókjaink bármelyikében intézhetik.

Megértésüket köszönjük!


Kelt: Győr, 2017. október 19.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


Tisztelt Ügyfelünk!

2017. október 14-én (szombat) 22:00 és 23:00 között várhatóan 15 perc időtartamban a NetBank rendszerünkben karbantartás miatt szolgáltatás kiesés várható.

Megértését és türelmét előre is köszönjük.

 

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.