TÁJÉKOZTATÓ A FATCA-VAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL


Mi a FATCA?
A FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – egy amerikai jogszabály, amelynek célja, hogy az Amerikai Egyesült Államok állampolgárainak adóelkerülését csökkentse és a külföldön tartott megtakarításaikat, azok hozamát megadóztathassa.
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok 2014. február 4-én megállapodást kötött a FATCA szabályozás végrehajtásáról, amely megállapodás a 2014. évi XIX. törvénnyel (továbbiakban: FATCA törvény) került kihirdetésre.
A FATCA törvény azonosítási, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé, valamint ezen keresztül az Egyesült Államok Adóhatósága, az Internal Revenue Services (IRS) felé teljesítendő jelentéstételi kötelezettséget vezet be a magyar pénzügyi intézmények számára. Az azonosítási és jelentéstételi kötelezettség azon személyekre (természetes személyekre, és jogalanyokra) vonatkozik, amelyek úgynevezett Meghatározott Egyesült Államokbeli Személyeknek minősülnek, és a FATCA törvény alá tartozó számla tulajdonosai, illetve azon nem egyesült államokbeli jogalanyok (pl. jogi személyek, egyéb szervezetek) számláira vonatkozóan, amelyek bármely ellenőrző személye (tényleges tulajdonosa) úgynevezett Meghatározott Egyesült Államokbeli Személynek minősül. A FATCA törvény emellett előírja a nem egyesült államokbeli Pénzügyi Intézmények számára jóváírt pénzügyi eszközök azonosítását, és meghatározott esetekben ezek jelentését is.
A FATCA törvény végrehajtása minden magyar pénzügyi intézmény (bank, befektetési vállalkozás stb.) számára kötelező.
A FATCA szabályozás végrehajtása céljából az Egyesült Államok nemcsak Magyarországgal, hanem szinte az összes fejlett pénzügyi piaccal rendelkező országgal (így pl. az Európai Unió több tagállamával) hasonló megállapodást kötött, ezért az amerikai adózók FATCA szerinti azonosítása nem csak Magyarországon, de számos más országban is megkezdődik 2014. július 1-ével.


Kire vonatkozik a FATCA?

A FATCA törvény szerint:
 • Számlával már rendelkező ügyfeleinket (tulajdonos, társtulajdonos) át kell világítanunk abból a szempontból, hogy szükséges-e jelentésük a NAV, illetőleg az IRS felé. E célból bizonyos ügyfeleink megkeresése szükségessé válhat.
Azon ügyfeleinket, akik
 • új számlát kívánnak nyitni, vagy
 • adatot kívánnak módosítani
szintén át kell világítanunk abból a szempontból, hogy szükséges-e jelentésük a NAV, illetve az IRS felé.Mit jelent az átvilágítás?
 • Azon ügyfeleink esetében, akik 2014. június 30-án élő Pénzügyi Számla (pl. folyószámla, megtakarítási számla, letétkezelői számla) tulajdonosai a Duna Takarék Bank Zrt-nél, a korábban már megadott adatok áttekintése történik meg, és csak bizonyos esetekben (pl. Egyesült Államokbeli adat vagy a FATCA törvény szerint nagy értékűnek minősülő számla) szükséges külön nyilatkozni az amerikai illetőséggel kapcsolatban.
 • Új számlát nyitni, vagy adatot módosítani kívánó ügyfeleinktől nyilatkozatot kérünk az amerikai illetőséggel kapcsolatban.
 • A törvényben meghatározott esetekben – (pl. egyesült államokbeli illetőségre utaló adat esetén) további dokumentumokat is kérhet a Duna Takarék Bank Zrt.
Az átvilágításra és – szükség esetén – a jelentésre azért van szükség, hogy elkerülhető legyen a beérkező egyesült államokbeli, forrásadó alá eső pénzösszegre kivetett 30% forrásadó levonása.


Ki minősül Egyesült Államokbeli Személynek?

Magánszemély akkor, ha
 • az Egyesült Államok állampolgára (akkor is, ha kettős állampolgár), vagy
 • az Egyesült Államokban belföldi illetőségű (pl. zöldkártyája van, ebben az évben 31 napot és az utolsó 3 évben – korrigálás után – 183 napot töltött az Egyesült Államokban).
Jogalany (jogi személy, egyéb szervezet, intézmény, vállalat stb.), ha
 • az Egyesült Államok területén alapították,
 • az Egyesült Államok (vagy egyik állama) jogszabályai alapján alakult, vagy
 • bizonyos, a FATCA törvény alapján egyesült államokbeli ellenőrzés alatt álló trustok.
 •  
Ki a Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy?


A „Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy” egy egyesült államokbeli személy, kivéve:
 • az a vállalat, amelynek a részvényeivel egy vagy több szabályozott értékpapírpiacon rendszeresen kereskednek (pl. tőzsdén jegyzett vállalat);
 • bármely vállalat, amely ugyanannak, az Egyesült Államok Adókódexének 1471(e)(2) szakaszában meghatározott, kibővített kapcsolt csoportnak a tagja, olyan vállalatként, ahogyan azt az előző pont leírja; (pl. tőzsdén jegyzett vállalat leányvállalata)
 • az Egyesült Államok, vagy annak bármely teljes tulajdonában lévő ügynökség vagy szerv;
 • az Egyesült Államok bármely állama, az Egyesült Államok bármely Függő Területe (Amerikai Szamoa, Északi-Mariana Szigetek Nemzetközössége, Guam, Puerto Rico Nemzetközössége, Egyesült Államokbeli Virgin-szigetek), az előzőek bármely politikai alegysége (pl. város), az előzőek közül egyiknek vagy többnek a teljes tulajdonában lévő ügynökség vagy szerv;
 • bármely szervezet, amely az Egyesült Államok Adókódexének 501(a) szakasza alapján az adókötelezettség alól mentesül vagy bármely az Egyesült Államok Adókódexének 7701(a)(37) szakaszában meghatározott egyéni nyugdíj terv;
 • bármely az Egyesült Államok Adókódexének 581. szakaszában meghatározott hitelintézet;
 • bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 856. szakaszában meghatározott ingatlanbefektetési trust;
 • bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 851. szakaszában meghatározott szabályozott befektetési vállalat, vagy bármely olyan jogalany, amely az 1940-es A Befektetési Vállalatokról szóló törvény (15 U.S.C. 80a-64) értelmében az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleténél nyilvántartásban szerepel;
 • bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 584(a) szakaszában meghatározott közös trust alap;
 • bármely trust, amely az Egyesült Államok Adókódexének 664(c) szakasza értelmében az adókötelezettség alól mentesül, vagy amelyet az Egyesült Államok Adókódexének 4947(a)(1) szakasza meghatároz;
 • bármely olyan értékpapírral, áruval vagy derivatív pénzügyi eszközzel (beleértve a kamat SWAP és deviza SWAP ügyleteket, határidős, forward és opciós ügyleteket) kereskedő személy, akit az Egyesült Államok vagy bármely államának jogszabályai szerint ilyen címen tartanak nyilván;
 • az Egyesült Államok Adókódexének 6045(c) szakaszában meghatározott bróker, vagy
 • bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 403(b) vagy 457(g) szakaszában meghatározott terv alá eső adómentes trust.
 •  
Mely ügyfeleinket kell jelentenünk és mit jelentünk róluk?


A FATCA törvény alapján bankunknak jelentenie kell:
 • az Egyesült Államokbeli Személyeket (bizonyos kivételekkel),
 • a nem együttműködő számlatulajdonosokat (azokat, akik nem adják meg a szükséges információt ahhoz, hogy megállapítható legyen a FATCA törvény szerinti besorolásuk), és
 • a Nem Résztvevő Pénzügyi Intézményeknek (amelyek nem tartják be a FATCA szabályait) fizetett összegeket.
Az alábbi adatokat kell jelentenünk:
 • Számlatulajdonos neve, címe, egyesült államokbeli adóazonosítója (TIN), amennyiben a számlatulajdonos nem Egyesült Államokbeli Jogalany legalább egy Meghatározott Egyesült Államokbeli ellenőrzést gyakorló személlyel, akkor a Jogalany és minden egyes Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy ellenőrzést gyakorló személy neve, címe, USA adóazonosítója (ha van)
 • Számla száma
 • Számla egyenlege vagy értéke (időszak végén vagy zárás előtt)
 • Betéti számla esetén a jóváírt vagy fizetett kamat teljes bruttó összege
 • Egyéb számlák esetében a Számlatulajdonos részére történt kifizetés vagy jóváírás bruttó összege, ahol a Duna Takarék Bank Zrt. a kötelezett vagy az adós.

Megtagadható-e a nyilatkozat tétel?


Ha a FATCA törvény előírja a nyilatkoztatási kötelezettséget, ügyfelünket felkérjük nyilatkozat megtételére. A rendelkezésre álló információk alapján (pl. egyesült államokbeli illetőségre utaló adat esetén) további dokumentumokat is kérhet a Duna Takarék Bank Zrt.
2014. július 1-jét követően amennyiben valamely ügyfelünk nem tesz nyilatkozatot, vagy nem nyújtja be a kért dokumentumokat, akkor ezen ügyfelünk, illetve számlája (számlái) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé (valamint ezen keresztül az Egyesült Államok Adóhatósága, az IRS, azaz Internal Revenue Services felé) jelentésre kerül. Azonban ezen ügyfeleink is tájékoztatást kapnak a törvény alapján fennálló nyilatkozattételi kötelezettségről, valamint bármikor megtehetik nyilatkozatukat.


Hogyan lehet nyilatkozatot tenni?


 • Személyesen, 27 bankfiókunk bármelyikében ügyfeleink megtehetik nyilatkozatukat.

Hány alkalommal kell nyilatkozni?


Egy személynek (magánszemély, jogalany) egy érvényes nyilatkozatot kell benyújtania, amely nyilatkozat bármikor módosítható vagy visszavonható. Szükséges azonban ismételten nyilatkozni akkor, ha ügyfelünk adatainak egyesült államokbeli érintettsége (pl. ügyfelünk kiköltözik az Egyesült Államokba vagy onnan Magyarországra költözik) vagy a korábbi nyilatkozatban foglaltak változnak. Ebben az esetben szükség lehet további dokumentumok benyújtására is.
 

 
 
 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 

A Takarékbank Zrt. közleménye
a 2017. december 18. napi részleges befektetési szolgáltatási szünnapról

A Takarékbank Zrt. (Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2017. december 18-án részleges befektetési szolgáltatási szünnapot tart, amely során szolgáltatásait az alább korlátozásokkal nyújtja:

A részleges befektetési szolgáltatási szünnap elszámolási napnak minősül. Tehát az ezt megelőzően teljesült, de el nem számolt megbízások elszámolási napjának meghatározása során a részleges befektetési szolgáltatási szünnap figyelembevételre kerül.

A részleges befektetési szolgáltatási szünnapon az Ügyfeleknek nincs lehetőségük befektetési szolgáltatási, vagy azt kiegészítő tevékenységre vonatkozó megbízások megadására.

A Budapesti Értéktőzsdén végrehajtandó megbízások a részleges befektetési szolgáltatási szünnapon nem kerülnek befogadásra.

A részleges befektetési szolgáltatási szünnapon az Ügyfeleknek nincs lehetőségük az értékpapír típusú számlájukkal kapcsolatban pénzműveletekre vonatkozó megbízások megadására,
továbbá a részleges befektetési szolgáltatási szünnapon nincs lehetőség új értékpapír típusú számla nyitására.

Takarékbank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 Ezúton tájékoztatjuk, hogy szombaton is nyitva tartó Fiókjaink

 2017. december 23-án és december 30-án

 szombaton

zárva tartanak.

 Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Megértésüket köszönjük!


Kelt: Győr, 2017. november 22.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Dunaszigeti Fiókunk

2017. október 26-án csütörtökön,

a szolgáltató által előre bejelentett áramszünet miatt

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon a legközelebbi Püski, Arany János utca 2. szám alatti, illetve további fiókjaink bármelyikében intézhetik.

Megértésüket köszönjük!


Kelt: Győr, 2017. október 19.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


Tisztelt Ügyfelünk!

2017. október 14-én (szombat) 22:00 és 23:00 között várhatóan 15 perc időtartamban a NetBank rendszerünkben karbantartás miatt szolgáltatás kiesés várható.

Megértését és türelmét előre is köszönjük.

 

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 


 

Tisztelt Ügyfelünk!

A bankkártya rendszert üzemeltető társaság karbantartása miatt 2017. szeptember 24-én (vasárnap) a következő kiesések várhatóak:

 • 00:00 – 02:00 órák között előre láthatólag 30 percig a teljes kártyaforgalom szünetelni fog.  

  Ezen időszak alatt a Takarékbank által kibocsátott bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon, illetve más hitelintézetek által kibocsátott kártyák sem fognak működni a Takarékbankhoz bekötött ATM-eken és kereskedői terminálokon.
   
 • A fenti időszakban a mobil egyenleg feltöltés tranzakciók is szünetelni fognak.  


Megértését és türelmét előre is köszönjük.

 

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Mosonmagyaróvár Magyar utcai Fiókunk 

2017. szeptember 19-én kedden,

a szolgáltató által előre bejelentett áramszünet miatt

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon a Mosonmagyaróvár, Szent I. kir. u. 121. alatti fiókunkban intézhetik.

 

Megértésüket köszönjük!
Kelt: Győr, 2017. augusztus 30.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.