TÁJÉKOZTATÓ A FATCA-VAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL


Mi a FATCA?
A FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – egy amerikai jogszabály, amelynek célja, hogy az Amerikai Egyesült Államok állampolgárainak adóelkerülését csökkentse és a külföldön tartott megtakarításaikat, azok hozamát megadóztathassa.
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok 2014. február 4-én megállapodást kötött a FATCA szabályozás végrehajtásáról, amely megállapodás a 2014. évi XIX. törvénnyel (továbbiakban: FATCA törvény) került kihirdetésre.
A FATCA törvény azonosítási, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé, valamint ezen keresztül az Egyesült Államok Adóhatósága, az Internal Revenue Services (IRS) felé teljesítendő jelentéstételi kötelezettséget vezet be a magyar pénzügyi intézmények számára. Az azonosítási és jelentéstételi kötelezettség azon személyekre (természetes személyekre, és jogalanyokra) vonatkozik, amelyek úgynevezett Meghatározott Egyesült Államokbeli Személyeknek minősülnek, és a FATCA törvény alá tartozó számla tulajdonosai, illetve azon nem egyesült államokbeli jogalanyok (pl. jogi személyek, egyéb szervezetek) számláira vonatkozóan, amelyek bármely ellenőrző személye (tényleges tulajdonosa) úgynevezett Meghatározott Egyesült Államokbeli Személynek minősül. A FATCA törvény emellett előírja a nem egyesült államokbeli Pénzügyi Intézmények számára jóváírt pénzügyi eszközök azonosítását, és meghatározott esetekben ezek jelentését is.
A FATCA törvény végrehajtása minden magyar pénzügyi intézmény (bank, befektetési vállalkozás stb.) számára kötelező.
A FATCA szabályozás végrehajtása céljából az Egyesült Államok nemcsak Magyarországgal, hanem szinte az összes fejlett pénzügyi piaccal rendelkező országgal (így pl. az Európai Unió több tagállamával) hasonló megállapodást kötött, ezért az amerikai adózók FATCA szerinti azonosítása nem csak Magyarországon, de számos más országban is megkezdődik 2014. július 1-ével.


Kire vonatkozik a FATCA?

A FATCA törvény szerint:
 • Számlával már rendelkező ügyfeleinket (tulajdonos, társtulajdonos) át kell világítanunk abból a szempontból, hogy szükséges-e jelentésük a NAV, illetőleg az IRS felé. E célból bizonyos ügyfeleink megkeresése szükségessé válhat.
Azon ügyfeleinket, akik
 • új számlát kívánnak nyitni, vagy
 • adatot kívánnak módosítani
szintén át kell világítanunk abból a szempontból, hogy szükséges-e jelentésük a NAV, illetve az IRS felé.Mit jelent az átvilágítás?
 • Azon ügyfeleink esetében, akik 2014. június 30-án élő Pénzügyi Számla (pl. folyószámla, megtakarítási számla, letétkezelői számla) tulajdonosai a Duna Takarék Bank Zrt-nél, a korábban már megadott adatok áttekintése történik meg, és csak bizonyos esetekben (pl. Egyesült Államokbeli adat vagy a FATCA törvény szerint nagy értékűnek minősülő számla) szükséges külön nyilatkozni az amerikai illetőséggel kapcsolatban.
 • Új számlát nyitni, vagy adatot módosítani kívánó ügyfeleinktől nyilatkozatot kérünk az amerikai illetőséggel kapcsolatban.
 • A törvényben meghatározott esetekben – (pl. egyesült államokbeli illetőségre utaló adat esetén) további dokumentumokat is kérhet a Duna Takarék Bank Zrt.
Az átvilágításra és – szükség esetén – a jelentésre azért van szükség, hogy elkerülhető legyen a beérkező egyesült államokbeli, forrásadó alá eső pénzösszegre kivetett 30% forrásadó levonása.


Ki minősül Egyesült Államokbeli Személynek?

Magánszemély akkor, ha
 • az Egyesült Államok állampolgára (akkor is, ha kettős állampolgár), vagy
 • az Egyesült Államokban belföldi illetőségű (pl. zöldkártyája van, ebben az évben 31 napot és az utolsó 3 évben – korrigálás után – 183 napot töltött az Egyesült Államokban).
Jogalany (jogi személy, egyéb szervezet, intézmény, vállalat stb.), ha
 • az Egyesült Államok területén alapították,
 • az Egyesült Államok (vagy egyik állama) jogszabályai alapján alakult, vagy
 • bizonyos, a FATCA törvény alapján egyesült államokbeli ellenőrzés alatt álló trustok.
 •  
Ki a Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy?


A „Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy” egy egyesült államokbeli személy, kivéve:
 • az a vállalat, amelynek a részvényeivel egy vagy több szabályozott értékpapírpiacon rendszeresen kereskednek (pl. tőzsdén jegyzett vállalat);
 • bármely vállalat, amely ugyanannak, az Egyesült Államok Adókódexének 1471(e)(2) szakaszában meghatározott, kibővített kapcsolt csoportnak a tagja, olyan vállalatként, ahogyan azt az előző pont leírja; (pl. tőzsdén jegyzett vállalat leányvállalata)
 • az Egyesült Államok, vagy annak bármely teljes tulajdonában lévő ügynökség vagy szerv;
 • az Egyesült Államok bármely állama, az Egyesült Államok bármely Függő Területe (Amerikai Szamoa, Északi-Mariana Szigetek Nemzetközössége, Guam, Puerto Rico Nemzetközössége, Egyesült Államokbeli Virgin-szigetek), az előzőek bármely politikai alegysége (pl. város), az előzőek közül egyiknek vagy többnek a teljes tulajdonában lévő ügynökség vagy szerv;
 • bármely szervezet, amely az Egyesült Államok Adókódexének 501(a) szakasza alapján az adókötelezettség alól mentesül vagy bármely az Egyesült Államok Adókódexének 7701(a)(37) szakaszában meghatározott egyéni nyugdíj terv;
 • bármely az Egyesült Államok Adókódexének 581. szakaszában meghatározott hitelintézet;
 • bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 856. szakaszában meghatározott ingatlanbefektetési trust;
 • bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 851. szakaszában meghatározott szabályozott befektetési vállalat, vagy bármely olyan jogalany, amely az 1940-es A Befektetési Vállalatokról szóló törvény (15 U.S.C. 80a-64) értelmében az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleténél nyilvántartásban szerepel;
 • bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 584(a) szakaszában meghatározott közös trust alap;
 • bármely trust, amely az Egyesült Államok Adókódexének 664(c) szakasza értelmében az adókötelezettség alól mentesül, vagy amelyet az Egyesült Államok Adókódexének 4947(a)(1) szakasza meghatároz;
 • bármely olyan értékpapírral, áruval vagy derivatív pénzügyi eszközzel (beleértve a kamat SWAP és deviza SWAP ügyleteket, határidős, forward és opciós ügyleteket) kereskedő személy, akit az Egyesült Államok vagy bármely államának jogszabályai szerint ilyen címen tartanak nyilván;
 • az Egyesült Államok Adókódexének 6045(c) szakaszában meghatározott bróker, vagy
 • bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 403(b) vagy 457(g) szakaszában meghatározott terv alá eső adómentes trust.
 •  
Mely ügyfeleinket kell jelentenünk és mit jelentünk róluk?


A FATCA törvény alapján bankunknak jelentenie kell:
 • az Egyesült Államokbeli Személyeket (bizonyos kivételekkel),
 • a nem együttműködő számlatulajdonosokat (azokat, akik nem adják meg a szükséges információt ahhoz, hogy megállapítható legyen a FATCA törvény szerinti besorolásuk), és
 • a Nem Résztvevő Pénzügyi Intézményeknek (amelyek nem tartják be a FATCA szabályait) fizetett összegeket.
Az alábbi adatokat kell jelentenünk:
 • Számlatulajdonos neve, címe, egyesült államokbeli adóazonosítója (TIN), amennyiben a számlatulajdonos nem Egyesült Államokbeli Jogalany legalább egy Meghatározott Egyesült Államokbeli ellenőrzést gyakorló személlyel, akkor a Jogalany és minden egyes Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy ellenőrzést gyakorló személy neve, címe, USA adóazonosítója (ha van)
 • Számla száma
 • Számla egyenlege vagy értéke (időszak végén vagy zárás előtt)
 • Betéti számla esetén a jóváírt vagy fizetett kamat teljes bruttó összege
 • Egyéb számlák esetében a Számlatulajdonos részére történt kifizetés vagy jóváírás bruttó összege, ahol a Duna Takarék Bank Zrt. a kötelezett vagy az adós.

Megtagadható-e a nyilatkozat tétel?


Ha a FATCA törvény előírja a nyilatkoztatási kötelezettséget, ügyfelünket felkérjük nyilatkozat megtételére. A rendelkezésre álló információk alapján (pl. egyesült államokbeli illetőségre utaló adat esetén) további dokumentumokat is kérhet a Duna Takarék Bank Zrt.
2014. július 1-jét követően amennyiben valamely ügyfelünk nem tesz nyilatkozatot, vagy nem nyújtja be a kért dokumentumokat, akkor ezen ügyfelünk, illetve számlája (számlái) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé (valamint ezen keresztül az Egyesült Államok Adóhatósága, az IRS, azaz Internal Revenue Services felé) jelentésre kerül. Azonban ezen ügyfeleink is tájékoztatást kapnak a törvény alapján fennálló nyilatkozattételi kötelezettségről, valamint bármikor megtehetik nyilatkozatukat.


Hogyan lehet nyilatkozatot tenni?


 • Személyesen, 27 bankfiókunk bármelyikében ügyfeleink megtehetik nyilatkozatukat.

Hány alkalommal kell nyilatkozni?


Egy személynek (magánszemély, jogalany) egy érvényes nyilatkozatot kell benyújtania, amely nyilatkozat bármikor módosítható vagy visszavonható. Szükséges azonban ismételten nyilatkozni akkor, ha ügyfelünk adatainak egyesült államokbeli érintettsége (pl. ügyfelünk kiköltözik az Egyesült Államokba vagy onnan Magyarországra költözik) vagy a korábbi nyilatkozatban foglaltak változnak. Ebben az esetben szükség lehet további dokumentumok benyújtására is.
 

 
 
 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Mosonmagyaróvár Magyar utcai Fiókunk 

2017. szeptember 19-én kedden,

a szolgáltató által előre bejelentett áramszünet miatt

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon a Mosonmagyaróvár, Szent I. kir. u. 121. alatti fiókunkban intézhetik.

 

Megértésüket köszönjük!
Kelt: Győr, 2017. augusztus 30.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Jánossomorjai fiókunk nyitva tartása 2017.07.31-től (hétfő) megváltozik a következőképpen:

 

Hétfő:                      7.30 órától 16.30 óráig

Kedd:                      7.30 órától 15.45 óráig

Szerda:                   7.30 órától 15.45 óráig

Csütörtök:              7.30 órától 15.45 óráig

 Péntek:                  7.30 órától 15.00 óráig

Szombat:                8.00 órától 12.00 óráig

ebédidő:                  12.00 órától 12.30 óráig

 Reméljük, hogy az új ügyfélfogadási rendünk megelégedésükre szolgál majd és továbbra is elégedett ügyfeleink között tudhatjuk Önöket!

 

 DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Duna Takarék Bank Zrt. informatikai rendszerkarbantartásáról és az SMS üzenetek tartalmi módosulásáról.

Informatikai rendszerkarbantartás:

A Duna Takarék Bank Zrt. informatikai rendszereinek karbantartása miatt a NetB@nk rendszerünk és az SMS küldő szolgáltatásunk

2017 július 1. 15.00 órától előre láthatóan 2017 július 1. 20.00 óráig nem lesz elérhető.

A bankkártyás tranzakciók kiszolgálását a leállás nem érinti, bankkártyájukat a megszokott módon tudják használni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a bankkártyás vásárlásokról a karbantartási időszak alatt Ügyfeleink nem kapnak SMS értesítést.

SMS üzenetek tartalmi módosulása:

Az SMS szolgáltatásban elvégzett módosítások miatt a küldött SMS-ek feladójának száma változik. Az új szám: +36 30 344 4332.

Változik a kártya tranzakciókról küldött SMS-ek tartalma. Az Ügyfeleknek küldött SMS-ben a kártya számának utolsó négy számjegyén, a kártya használat időpontján és a tranzakció összegén kívül, újra megjelenik a vásárlás helye és az aktuális egyenleg információ.

 

Az informatikai rendszerkarbantartás szükséges ahhoz, hogy a Duna Takarék Bank Zrt. által nyújtott szolgáltatásokat időről-időre megújítsuk. Bízunk benne, hogy a fejlesztések elnyerik Ügyfeleink tetszését, köszönjük türelmüket.

 

2017.06.30.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


Tisztelt Ügyfelünk!

 

A Duna Takarék Bank Zrt informatikai rendszereinek karbantartása és hardver eszközeinek modernizálása miatt az electra rendszerünk és SMS szolgáltatásunk 2017 június 9-én 16 órától előre láthatóan 2017 június 11-én 21 óráig, a netbank rendszerünk pedig 2017 június 9-én 22 órától előre láthatóan 2017 június 11-én 21 óráig nem lesz elérhető. A bankkártyás tranzakciók kiszolgálását a leállás nem érinti.

A rendszerek újraindítása után a netbank internetes elérési címe változni fog. A könyvjelzőbe vagy kedvencek közé mentett, illetve a kereső weboldalakon (Google, Bing, stb.) találati listában szereplő hivatkozások használatával már nem lesz elérhető a szolgáltatás.

A netbank eléréshez kérjük www.dunatakarek.hu weboldalon a lap tetején található Netb@nk belépés gomb használatát.

A hardverek korszerűsítése miatt a küldött SMS-ek feladójának száma is változik. Az új szám: +36 30 344 4520.

Változik a kártya tranzakciókról küldött SMS-ek tartalma is. A továbbított SMS a kártya számának utolsó négy számjegyét, a kártya használat időpontját és a tranzakció összegét fogja tartalmazni.

 

A kellemetlenségért elnézést kérünk.

 

Tisztelettel:

 

Duna Takarék Bank Zrt.

2017.06.08.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy szombaton is nyitva tartó Fiókjaink

 

2017. június 10-én szombaton

zárva tartanak.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.


Kelt: Győr, 2017. június 1.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.DUNA TAKARÉK BANK Zrt


 
Tisztelt Ügyfelünk!

 

A Duna Takarék Bank Zrt. informatikai rendszereinek karbantartása, fejlesztése miatt

2017. április 29.-én 22:00- órától előre láthatóan 2017. április 30.-án 18:00- óráig
a Netbank rendszerünk 
nem lesz elérhető.

 A kellemetlenségért elnézést kérünk.

 

Duna Takarék Bank Zrt.
Győr, 2017. április 25.
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Dorogi, Nyergesújfalui és Esztergomi Fiókjaink

 

2017. május 13-án

szombaton

zárva tartanak.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Kelt: Győr, 2017. április 25.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Mosonmagyaróvár, Magyar utca 17-21. szám alatti Fiókunk nyitvatartása az alábbi napokon változik: 

2017. május 19-én pénteken 12 óráig tartunk nyitva,

2017.május 20-án szombaton zárva tartunk.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

 

Kelt: Győr, 2017. április 25.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy szombaton nyitvatartó fiókjaink 

2017. április 1-én szombaton

és

2017. április 15-én szombaton

zárva tartanak. 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2017. március 17.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 
Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy költözés miatt Fiókunk  

2017. február 3-án pénteken

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon Bajnai fiókunkban intézhetik.

Egyúttal örömmel tájékoztatjuk, hogy eredeti címen (Gyermely, Petőfi tér 5.) lévő Bankfiókunk átépítése megtörtént, így 2017.02.06. hétfőtől teljesen megújult

 környezetben várjuk ügyfeleinket.

 

Kelt: Győr, 2017. január 31.
Megértésüket megköszönve:
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Tisztelt Ügyfelünk!
 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy költözés miatt Fiókunk

2017. január 27. pénteken

és

2017. január 28. szombaton

 zárva tart.

Pénzügyeiket 2017.01.27-én pénteken a Győr Üzleti Központi fiókban (Győr, Árpád u. 93) intézhetik. Szombaton e fiók zárva tart.

Egyúttal örömmel tájékoztatjuk, hogy eredeti Bankfiókunk felújítása megtörtént, így

2017.01.30. hétfőtől már a megszokott helyen

(Győr, Aradi Vértanuk útja 15.), de teljesen megújult környezetben várjuk ügyfeleinket.

 

Kelt: Győr, 2017. január 18.

Megértésüket megköszönve:
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk nyitvatartása az ünnepi időszakban az alábbi napokon módosul.

Fiókunk


2016. december 30-án pénteken

13 óráig tart nyitva.

  

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2016. december 28.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
 Tisztelt Ügyfelünk!