ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ „CRS” NYILATKOZATRÓL

 

 1. Miről szól a jogszabály?

A 2015. évi CXC(1) törvény kihirdetésével Magyarország részese lett „A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodásnak”, illetve implementálta a 2014/107/EU irányelvet
(a továbbiakban együttesen CRS Szabályozás), melyek fő célja a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása az automatikus információcserére épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtáson keresztül.

A nemzetközi adócsalás és adóelkerülés megakadályozásának egyik leghatékonyabb eszköze a hatóságok közötti együttműködés és az adóügyi információcsere, mely az államoknak lehetőséget nyújt a nemzetközi adókikerüléssel szembeni hatékonyabb fellépésre.

A CRS Szabályozás alapján a részt vevő államok, hatáskörrel rendelkező hatóságai (továbbiakban: hatóság) automatikus módon információt cserélnek a területükön bejegyzett, pénz- és tőkepiaci szereplőknél vezetett, a partnerállamban illetőséggel bíró ügyfelek – CRS Szabályozásban meghatározott – számlái vonatkozásában.

A pénzügyi információk automatikus cseréjére a részes államok hatóságai között meghatározott eljárás alapján évi rendszerességgel kerül sor. A CRS Szabályozás határozza meg a jelentéstételi kötelezettség alá tartozó pénzügyi számlákat, megjelöli az információcsere határidejét és módját. A CRS Szabályozás a tőkejövedelmekre, számlák egyenlegére terjed ki, hatálya alá tartozik a pénzügyi intézmények széles köre (bankok, biztosítók, befektetési alapok), valamint a magánszemélyek és más jogalanyok (vállalkozások, alapítványok) által birtokolt számlák is.

A Bank eljárását az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, és a kapcsolódó egyéb jogszabályok határozzák meg.

 1. Mely Ügyfelek esetében történik az ellenőrzés?  

A már meglévő, valamint az új Ügyfelek esetében is. A törvény hatálya kiterjed a magánszemély és jogalany Ügyfelekre is.

Meglévő Ügyfélnek minősül a 2015. december 31. napján a Duna Takarék Bank Zrt.-nél (a továbbiakban: Bank) fizetési számla- (ideértve a lakossági és vállalati bankszámlákat is), betéti számla-, értékpapír- és ügyfélszámla szerződéssel rendelkező Ügyfél.

Új Ügyfélnek minősül a 2015. december 31. napját követően a Bankkal bankszámla-, betéti számla-, értékpapír- és ügyfélszámla szerződést kötő Ügyfél.

 1. A törvény alapján milyen adatok számítanak az ellenőrzés forrásának?        

A Bank, a vele bankszámla-, betéti számla- vagy értékpapír- és ügyfélszámla szerződést kötő Ügyfelekről a rendelkezésére álló információk és az Ügyfél illetőségére vonatkozó nyilatkozat tartalma alapján ellenőrzi, az adott Ügyfél vonatkozásában fennáll-e jelentéstételi kötelezettsége.

 1. Mely ügyféladatok kerülnek vizsgálásra (ún. indikátorok)?

Magánszemély számlatulajdonos:

·         adóügyi illetőség;

·         külföldi levelezési címe, lakcíme;

·         külföldi telefonszáma;

·         adott-e rendszeres átutalási megbízást külföldön vezetett számlára;

·         külföldi lakcímmel rendelkező személynek adott-e érvényes meghatalmazást vagy aláírási jogosultságot;

·         rendelkezik-e külföldön „postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési címmel.

 

Vállalati számlák esetében, különösen a számlatulajdonos:

·         külföldi székhelye;

·         külföldi bejegyzési helye;

·         egyéb külföldi címe (például központi ügyintézés helye, külföldi levelezési címe).

 

 1. A CRS szempontjából mit jelent a „külföldi” kifejezés?

A „külföld”-nek tekintendő Magyarországon kívül, az Európai Unió minden tagállama, valamint „A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodást” aláíró minden állam.

A Megállapodást aláíró államok listáját a 2015. évi CXC. törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

 1. Milyen jelentéstételi kötelezettséget ír elő a törvény?

A lefolytatott átvilágítási eljárások során megállapítottak alapján a Banknak minden évben adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) felé, ha a törvényi szabályozás keretei között megállapítja, hogy egy nála vezetett bankszámla, betéti számla, vagy értékpapír- és ügyfélszámla tulajdonosa:

·         Külföldi adóügyi  illetőséggel rendelkező Magánszemély

·         Külföldi adóügyi  illetőséggel rendelkező Jogalany (nem magánszemély Ügyfél);

·         Passzív Nem Pénzügyi Jogalany, amely egy vagy több, külföldi adóügyi illetőséggel rendelkező Ellenőrzést gyakorló személy ellenőrzése alatt áll.

 

Ezen felül a Bank köteles „Nem dokumentált számlaként” jelenteni a NAV felé, ha valamely számlához külföldi „postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési cím van hozzárendelve és a számla tulajdonosa nem tett az illetőségére vonatkozó nyilatkozatot, vagy nem szolgáltatott az illetőségére vonatkozóan okirati bizonyítékot.

A Bank a jelentéstételtől számított 30 napon belül minden esetben tájékoztatja azon Ügyfeleit, akikkel kapcsolatosan adatot szolgáltatott a NAV felé.


Duna Takarék Bank Zrt.

 Győr, 2016. január 1.[1] a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény

 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 

Tisztelt Ügyfelünk!
 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Dunaszigeti Fiókunk

2017. október 26-án csütörtökön,

a szolgáltató által előre bejelentett áramszünet miatt

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon a legközelebbi Püski, Arany János utca 2. szám alatti, illetve további fiókjaink bármelyikében intézhetik.

Megértésüket köszönjük!


Kelt: Győr, 2017. október 19.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


Tisztelt Ügyfelünk!

2017. október 14-én (szombat) 22:00 és 23:00 között várhatóan 15 perc időtartamban a NetBank rendszerünkben karbantartás miatt szolgáltatás kiesés várható.

Megértését és türelmét előre is köszönjük.

 

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 


 

Tisztelt Ügyfelünk!

A bankkártya rendszert üzemeltető társaság karbantartása miatt 2017. szeptember 24-én (vasárnap) a következő kiesések várhatóak:

 • 00:00 – 02:00 órák között előre láthatólag 30 percig a teljes kártyaforgalom szünetelni fog.  

  Ezen időszak alatt a Takarékbank által kibocsátott bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon, illetve más hitelintézetek által kibocsátott kártyák sem fognak működni a Takarékbankhoz bekötött ATM-eken és kereskedői terminálokon.
   
 • A fenti időszakban a mobil egyenleg feltöltés tranzakciók is szünetelni fognak.  


Megértését és türelmét előre is köszönjük.

 

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Mosonmagyaróvár Magyar utcai Fiókunk 

2017. szeptember 19-én kedden,

a szolgáltató által előre bejelentett áramszünet miatt

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon a Mosonmagyaróvár, Szent I. kir. u. 121. alatti fiókunkban intézhetik.

 

Megértésüket köszönjük!
Kelt: Győr, 2017. augusztus 30.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Jánossomorjai fiókunk nyitva tartása 2017.07.31-től (hétfő) megváltozik a következőképpen:

 

Hétfő:                      7.30 órától 16.30 óráig

Kedd:                      7.30 órától 15.45 óráig

Szerda:                   7.30 órától 15.45 óráig

Csütörtök:              7.30 órától 15.45 óráig

 Péntek:        &a