ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ „CRS” NYILATKOZATRÓL

 

  1. Miről szól a jogszabály?

A 2015. évi CXC(1) törvény kihirdetésével Magyarország részese lett „A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodásnak”, illetve implementálta a 2014/107/EU irányelvet
(a továbbiakban együttesen CRS Szabályozás), melyek fő célja a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása az automatikus információcserére épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtáson keresztül.

A nemzetközi adócsalás és adóelkerülés megakadályozásának egyik leghatékonyabb eszköze a hatóságok közötti együttműködés és az adóügyi információcsere, mely az államoknak lehetőséget nyújt a nemzetközi adókikerüléssel szembeni hatékonyabb fellépésre.

A CRS Szabályozás alapján a részt vevő államok, hatáskörrel rendelkező hatóságai (továbbiakban: hatóság) automatikus módon információt cserélnek a területükön bejegyzett, pénz- és tőkepiaci szereplőknél vezetett, a partnerállamban illetőséggel bíró ügyfelek – CRS Szabályozásban meghatározott – számlái vonatkozásában.

A pénzügyi információk automatikus cseréjére a részes államok hatóságai között meghatározott eljárás alapján évi rendszerességgel kerül sor. A CRS Szabályozás határozza meg a jelentéstételi kötelezettség alá tartozó pénzügyi számlákat, megjelöli az információcsere határidejét és módját. A CRS Szabályozás a tőkejövedelmekre, számlák egyenlegére terjed ki, hatálya alá tartozik a pénzügyi intézmények széles köre (bankok, biztosítók, befektetési alapok), valamint a magánszemélyek és más jogalanyok (vállalkozások, alapítványok) által birtokolt számlák is.

A Bank eljárását az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, és a kapcsolódó egyéb jogszabályok határozzák meg.

  1. Mely Ügyfelek esetében történik az ellenőrzés?  

A már meglévő, valamint az új Ügyfelek esetében is. A törvény hatálya kiterjed a magánszemély és jogalany Ügyfelekre is.

Meglévő Ügyfélnek minősül a 2015. december 31. napján a Duna Takarék Bank Zrt.-nél (a továbbiakban: Bank) fizetési számla- (ideértve a lakossági és vállalati bankszámlákat is), betéti számla-, értékpapír- és ügyfélszámla szerződéssel rendelkező Ügyfél.

Új Ügyfélnek minősül a 2015. december 31. napját követően a Bankkal bankszámla-, betéti számla-, értékpapír- és ügyfélszámla szerződést kötő Ügyfél.

  1. A törvény alapján milyen adatok számítanak az ellenőrzés forrásának?        

A Bank, a vele bankszámla-, betéti számla- vagy értékpapír- és ügyfélszámla szerződést kötő Ügyfelekről a rendelkezésére álló információk és az Ügyfél illetőségére vonatkozó nyilatkozat tartalma alapján ellenőrzi, az adott Ügyfél vonatkozásában fennáll-e jelentéstételi kötelezettsége.

  1. Mely ügyféladatok kerülnek vizsgálásra (ún. indikátorok)?

Magánszemély számlatulajdonos:

·         adóügyi illetőség;

·         külföldi levelezési címe, lakcíme;

·         külföldi telefonszáma;

·         adott-e rendszeres átutalási megbízást külföldön vezetett számlára;

·         külföldi lakcímmel rendelkező személynek adott-e érvényes meghatalmazást vagy aláírási jogosultságot;

·         rendelkezik-e külföldön „postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési címmel.

 

Vállalati számlák esetében, különösen a számlatulajdonos:

·         külföldi székhelye;

·         külföldi bejegyzési helye;

·         egyéb külföldi címe (például központi ügyintézés helye, külföldi levelezési címe).

 

  1. A CRS szempontjából mit jelent a „külföldi” kifejezés?

A „külföld”-nek tekintendő Magyarországon kívül, az Európai Unió minden tagállama, valamint „A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodást” aláíró minden állam.

A Megállapodást aláíró államok listáját a 2015. évi CXC. törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

  1. Milyen jelentéstételi kötelezettséget ír elő a törvény?

A lefolytatott átvilágítási eljárások során megállapítottak alapján a Banknak minden évben adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) felé, ha a törvényi szabályozás keretei között megállapítja, hogy egy nála vezetett bankszámla, betéti számla, vagy értékpapír- és ügyfélszámla tulajdonosa:

·         Külföldi adóügyi  illetőséggel rendelkező Magánszemély

·         Külföldi adóügyi  illetőséggel rendelkező Jogalany (nem magánszemély Ügyfél);

·         Passzív Nem Pénzügyi Jogalany, amely egy vagy több, külföldi adóügyi illetőséggel rendelkező Ellenőrzést gyakorló személy ellenőrzése alatt áll.

 

Ezen felül a Bank köteles „Nem dokumentált számlaként” jelenteni a NAV felé, ha valamely számlához külföldi „postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési cím van hozzárendelve és a számla tulajdonosa nem tett az illetőségére vonatkozó nyilatkozatot, vagy nem szolgáltatott az illetőségére vonatkozóan okirati bizonyítékot.

A Bank a jelentéstételtől számított 30 napon belül minden esetben tájékoztatja azon Ügyfeleit, akikkel kapcsolatosan adatot szolgáltatott a NAV felé.


Duna Takarék Bank Zrt.

 Győr, 2016. január 1.[1] a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény

 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Mosonmagyaróvár Magyar utcai Fiókunk 

2017. szeptember 19-én kedden,

a szolgáltató által előre bejelentett áramszünet miatt

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon a Mosonmagyaróvár, Szent I. kir. u. 121. alatti fiókunkban intézhetik.

 

Megértésüket köszönjük!
Kelt: Győr, 2017. augusztus 30.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Jánossomorjai fiókunk nyitva tartása 2017.07.31-től (hétfő) megváltozik a következőképpen:

 

Hétfő:                      7.30 órától 16.30 óráig

Kedd:                      7.30 órától 15.45 óráig

Szerda:                   7.30 órától 15.45 óráig

Csütörtök:              7.30 órától 15.45 óráig

 Péntek:                  7.30 órától 15.00 óráig

Szombat:                8.00 órától 12.00 óráig

ebédidő:                  12.00 órától 12.30 óráig

 Reméljük, hogy az új ügyfélfogadási rendünk megelégedésükre szolgál majd és továbbra is elégedett ügyfeleink között tudhatjuk Önöket!

 

 DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Duna Takarék Bank Zrt. informatikai rendszerkarbantartásáról és az SMS üzenetek tartalmi módosulásáról.

Informatikai rendszerkarbantartás:

A Duna Takarék Bank Zrt. informatikai rendszereinek karbantartása miatt a NetB@nk rendszerünk és az SMS küldő szolgáltatásunk

2017 július 1. 15.00 órától előre láthatóan 2017 július 1. 20.00 óráig nem lesz elérhető.

A bankkártyás tranzakciók kiszolgálását a leállás nem érinti, bankkártyájukat a megszokott módon tudják használni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a bankkártyás vásárlásokról a karbantartási időszak alatt Ügyfeleink nem kapnak SMS értesítést.

SMS üzenetek tartalmi módosulása:

Az SMS szolgáltatásban elvégzett módosítások miatt a küldött SMS-ek feladójának száma változik. Az új szám: +36 30 344 4332.

Változik a kártya tranzakciókról küldött SMS-ek tartalma. Az Ügyfeleknek küldött SMS-ben a kártya számának utolsó négy számjegyén, a kártya használat időpontján és a tranzakció összegén kívül, újra megjelenik a vásárlás helye és az aktuális egyenleg információ.

 

Az informatikai rendszerkarbantartás szükséges ahhoz, hogy a Duna Takarék Bank Zrt. által nyújtott szolgáltatásokat időről-időre megújítsuk. Bízunk benne, hogy a fejlesztések elnyerik Ügyfeleink tetszését, köszönjük türelmüket.

 

2017.06.30.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


Tisztelt Ügyfelünk!

 

A Duna Takarék Bank Zrt informatikai rendszereinek karbantartása és hardver eszközeinek modernizálása miatt az electra rendszerünk és SMS szolgáltatásunk 2017 június 9-én 16 órától előre láthatóan 2017 június 11-én 21 óráig, a netbank rendszerünk pedig 2017 június 9-én 22 órától előre láthatóan 2017 június 11-én 21 óráig nem lesz elérhető. A bankkártyás tranzakciók kiszolgálását a leállás nem érinti.

A rendszerek újraindítása után a netbank internetes elérési címe változni fog. A könyvjelzőbe vagy kedvencek közé mentett, illetve a kereső weboldalakon (Google, Bing, stb.) találati listában szereplő hivatkozások használatával már nem lesz elérhető a szolgáltatás.

A netbank eléréshez kérjük www.dunatakarek.hu weboldalon a lap tetején található Netb@nk belépés gomb használatát.

A hardverek korszerűsítése miatt a küldött SMS-ek feladójának száma is változik. Az új szám: +36 30 344 4520.

Változik a kártya tranzakciókról küldött SMS-ek tartalma is. A továbbított SMS a kártya számának utolsó négy számjegyét, a kártya használat időpontját és a tranzakció összegét fogja tartalmazni.

 

A kellemetlenségért elnézést kérünk.

 

Tisztelettel:

 

Duna Takarék Bank Zrt.

2017.06.08.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy szombaton is nyitva tartó Fiókjaink

 

2017. június 10-én szombaton

zárva tartanak.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.


Kelt: Győr, 2017. június 1.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.DUNA TAKARÉK BANK Zrt


 
Tisztelt Ügyfelünk!

 

A Duna Takarék Bank Zrt. informatikai rendszereinek karbantartása, fejlesztése miatt

2017. április 29.-én 22:00- órától előre láthatóan 2017. április 30.-án 18:00- óráig
a Netbank rendszerünk 
nem lesz elérhető.

 A kellemetlenségért elnézést kérünk.

 

Duna Takarék Bank Zrt.
Győr, 2017. április 25.
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Dorogi, Nyergesújfalui és Esztergomi Fiókjaink

 

2017. május 13-án

szombaton

zárva tartanak.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Kelt: Győr, 2017. április 25.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Mosonmagyaróvár, Magyar utca 17-21. szám alatti Fiókunk nyitvatartása az alábbi napokon változik: 

2017. május 19-én pénteken 12 óráig tartunk nyitva,

2017.május 20-án szombaton zárva tartunk.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

 

Kelt: Győr, 2017. április 25.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy szombaton nyitvatartó fiókjaink 

2017. április 1-én szombaton

és

2017. április 15-én szombaton

zárva tartanak. 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2017. március 17.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 
Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy költözés miatt Fiókunk  

2017. február 3-án pénteken

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon Bajnai fiókunkban intézhetik.

Egyúttal örömmel tájékoztatjuk, hogy eredeti címen (Gyermely, Petőfi tér 5.) lévő Bankfiókunk átépítése megtörtént, így 2017.02.06. hétfőtől teljesen megújult

 környezetben várjuk ügyfeleinket.

 

Kelt: Győr, 2017. január 31.
Megértésüket megköszönve:
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Tisztelt Ügyfelünk!
 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy költözés miatt Fiókunk

2017. január 27. pénteken

és

2017. január 28. szombaton

 zárva tart.

Pénzügyeiket 2017.01.27-én pénteken a Győr Üzleti Központi fiókban (Győr, Árpád u. 93) intézhetik. Szombaton e fiók zárva tart.

Egyúttal örömmel tájékoztatjuk, hogy eredeti Bankfiókunk felújítása megtörtént, így

2017.01.30. hétfőtől már a megszokott helyen

(Győr, Aradi Vértanuk útja 15.), de teljesen megújult környezetben várjuk ügyfeleinket.

 

Kelt: Győr, 2017. január 18.

Megértésüket megköszönve:
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk nyitvatartása az ünnepi időszakban az alábbi napokon módosul.

Fiókunk


2016. december 30-án pénteken

13 óráig tart nyitva.

  

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2016. december 28.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
 Tisztelt Ügyfelünk!