ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ „CRS” NYILATKOZATRÓL

 

  1. Miről szól a jogszabály?

A 2015. évi CXC(1) törvény kihirdetésével Magyarország részese lett „A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodásnak”, illetve implementálta a 2014/107/EU irányelvet
(a továbbiakban együttesen CRS Szabályozás), melyek fő célja a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása az automatikus információcserére épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtáson keresztül.

A nemzetközi adócsalás és adóelkerülés megakadályozásának egyik leghatékonyabb eszköze a hatóságok közötti együttműködés és az adóügyi információcsere, mely az államoknak lehetőséget nyújt a nemzetközi adókikerüléssel szembeni hatékonyabb fellépésre.

A CRS Szabályozás alapján a részt vevő államok, hatáskörrel rendelkező hatóságai (továbbiakban: hatóság) automatikus módon információt cserélnek a területükön bejegyzett, pénz- és tőkepiaci szereplőknél vezetett, a partnerállamban illetőséggel bíró ügyfelek – CRS Szabályozásban meghatározott – számlái vonatkozásában.

A pénzügyi információk automatikus cseréjére a részes államok hatóságai között meghatározott eljárás alapján évi rendszerességgel kerül sor. A CRS Szabályozás határozza meg a jelentéstételi kötelezettség alá tartozó pénzügyi számlákat, megjelöli az információcsere határidejét és módját. A CRS Szabályozás a tőkejövedelmekre, számlák egyenlegére terjed ki, hatálya alá tartozik a pénzügyi intézmények széles köre (bankok, biztosítók, befektetési alapok), valamint a magánszemélyek és más jogalanyok (vállalkozások, alapítványok) által birtokolt számlák is.

A Bank eljárását az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, és a kapcsolódó egyéb jogszabályok határozzák meg.

  1. Mely Ügyfelek esetében történik az ellenőrzés?  

A már meglévő, valamint az új Ügyfelek esetében is. A törvény hatálya kiterjed a magánszemély és jogalany Ügyfelekre is.

Meglévő Ügyfélnek minősül a 2015. december 31. napján a Duna Takarék Bank Zrt.-nél (a továbbiakban: Bank) fizetési számla- (ideértve a lakossági és vállalati bankszámlákat is), betéti számla-, értékpapír- és ügyfélszámla szerződéssel rendelkező Ügyfél.

Új Ügyfélnek minősül a 2015. december 31. napját követően a Bankkal bankszámla-, betéti számla-, értékpapír- és ügyfélszámla szerződést kötő Ügyfél.

  1. A törvény alapján milyen adatok számítanak az ellenőrzés forrásának?        

A Bank, a vele bankszámla-, betéti számla- vagy értékpapír- és ügyfélszámla szerződést kötő Ügyfelekről a rendelkezésére álló információk és az Ügyfél illetőségére vonatkozó nyilatkozat tartalma alapján ellenőrzi, az adott Ügyfél vonatkozásában fennáll-e jelentéstételi kötelezettsége.

  1. Mely ügyféladatok kerülnek vizsgálásra (ún. indikátorok)?

Magánszemély számlatulajdonos:

·         adóügyi illetőség;

·         külföldi levelezési címe, lakcíme;

·         külföldi telefonszáma;

·         adott-e rendszeres átutalási megbízást külföldön vezetett számlára;

·         külföldi lakcímmel rendelkező személynek adott-e érvényes meghatalmazást vagy aláírási jogosultságot;

·         rendelkezik-e külföldön „postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési címmel.

 

Vállalati számlák esetében, különösen a számlatulajdonos:

·         külföldi székhelye;

·         külföldi bejegyzési helye;

·         egyéb külföldi címe (például központi ügyintézés helye, külföldi levelezési címe).

 

  1. A CRS szempontjából mit jelent a „külföldi” kifejezés?

A „külföld”-nek tekintendő Magyarországon kívül, az Európai Unió minden tagállama, valamint „A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodást” aláíró minden állam.

A Megállapodást aláíró államok listáját a 2015. évi CXC. törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

  1. Milyen jelentéstételi kötelezettséget ír elő a törvény?

A lefolytatott átvilágítási eljárások során megállapítottak alapján a Banknak minden évben adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) felé, ha a törvényi szabályozás keretei között megállapítja, hogy egy nála vezetett bankszámla, betéti számla, vagy értékpapír- és ügyfélszámla tulajdonosa:

·         Külföldi adóügyi  illetőséggel rendelkező Magánszemély

·         Külföldi adóügyi  illetőséggel rendelkező Jogalany (nem magánszemély Ügyfél);

·         Passzív Nem Pénzügyi Jogalany, amely egy vagy több, külföldi adóügyi illetőséggel rendelkező Ellenőrzést gyakorló személy ellenőrzése alatt áll.

 

Ezen felül a Bank köteles „Nem dokumentált számlaként” jelenteni a NAV felé, ha valamely számlához külföldi „postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési cím van hozzárendelve és a számla tulajdonosa nem tett az illetőségére vonatkozó nyilatkozatot, vagy nem szolgáltatott az illetőségére vonatkozóan okirati bizonyítékot.

A Bank a jelentéstételtől számított 30 napon belül minden esetben tájékoztatja azon Ügyfeleit, akikkel kapcsolatosan adatot szolgáltatott a NAV felé.


Duna Takarék Bank Zrt.

 Győr, 2016. január 1.[1] a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény

 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Duna Takarék Bank Zrt. informatikai rendszerkarbantartásáról és az SMS üzenetek tartalmi módosulásáról.

Informatikai rendszerkarbantartás:

A Duna Takarék Bank Zrt. informatikai rendszereinek karbantartása miatt a NetB@nk rendszerünk és az SMS küldő szolgáltatásunk

2017 július 1. 15.00 órától előre láthatóan 2017 július 1. 20.00 óráig nem lesz elérhető.

A bankkártyás tranzakciók kiszolgálását a leállás nem érinti, bankkártyájukat a megszokott módon tudják használni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a bankkártyás vásárlásokról a karbantartási időszak alatt Ügyfeleink nem kapnak SMS értesítést.

SMS üzenetek tartalmi módosulása:

Az SMS szolgáltatásban elvégzett módosítások miatt a küldött SMS-ek feladójának száma változik. Az új szám: +36 30 344 4332.

Változik a kártya tranzakciókról küldött SMS-ek tartalma. Az Ügyfeleknek küldött SMS-ben a kártya számának utolsó négy számjegyén, a kártya használat időpontján és a tranzakció összegén kívül, újra megjelenik a vásárlás helye és az aktuális egyenleg információ.

 

Az informatikai rendszerkarbantartás szükséges ahhoz, hogy a Duna Takarék Bank Zrt. által nyújtott szolgáltatásokat időről-időre megújítsuk. Bízunk benne, hogy a fejlesztések elnyerik Ügyfeleink tetszését, köszönjük türelmüket.

 

2017.06.30.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


Tisztelt Ügyfelünk!

 

A Duna Takarék Bank Zrt informatikai rendszereinek karbantartása és hardver eszközeinek modernizálása miatt az electra rendszerünk és SMS szolgáltatásunk 2017 június 9-én 16 órától előre láthatóan 2017 június 11-én 21 óráig, a netbank rendszerünk pedig 2017 június 9-én 22 órától előre láthatóan 2017 június 11-én 21 óráig nem lesz elérhető. A bankkártyás tranzakciók kiszolgálását a leállás nem érinti.

A rendszerek újraindítása után a netbank internetes elérési címe változni fog. A könyvjelzőbe vagy kedvencek közé mentett, illetve a kereső weboldalakon (Google, Bing, stb.) találati listában szereplő hivatkozások használatával már nem lesz elérhető a szolgáltatás.

A netbank eléréshez kérjük www.dunatakarek.hu weboldalon a lap tetején található Netb@nk belépés gomb használatát.

A hardverek korszerűsítése miatt a küldött SMS-ek feladójának száma is változik. Az új szám: +36 30 344 4520.

Változik a kártya tranzakciókról küldött SMS-ek tartalma is. A továbbított SMS a kártya számának utolsó négy számjegyét, a kártya használat időpontját és a tranzakció összegét fogja tartalmazni.

 

A kellemetlenségért elnézést kérünk.

 

Tisztelettel:

 

Duna Takarék Bank Zrt.

2017.06.08.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy szombaton is nyitva tartó Fiókjaink

 

2017. június 10-én szombaton

zárva tartanak.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.


Kelt: Győr, 2017. június 1.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.DUNA TAKARÉK BANK Zrt


 
Tisztelt Ügyfelünk!

 

A Duna Takarék Bank Zrt. informatikai rendszereinek karbantartása, fejlesztése miatt

2017. április 29.-én 22:00- órától előre láthatóan 2017. április 30.-án 18:00- óráig
a Netbank rendszerünk 
nem lesz elérhető.

 A kellemetlenségért elnézést kérünk.

 

Duna Takarék Bank Zrt.
Győr, 2017. április 25.
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Dorogi, Nyergesújfalui és Esztergomi Fiókjaink

 

2017. május 13-án

szombaton

zárva tartanak.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Kelt: Győr, 2017. április 25.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Mosonmagyaróvár, Magyar utca 17-21. szám alatti Fiókunk nyitvatartása az alábbi napokon változik: 

2017. május 19-én pénteken 12 óráig tartunk nyitva,

2017.május 20-án szombaton zárva tartunk.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

 

Kelt: Győr, 2017. április 25.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy szombaton nyitvatartó fiókjaink 

2017. április 1-én szombaton

és

2017. április 15-én szombaton

zárva tartanak. 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2017. március 17.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 
Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy költözés miatt Fiókunk  

2017. február 3-án pénteken

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon Bajnai fiókunkban intézhetik.

Egyúttal örömmel tájékoztatjuk, hogy eredeti címen (Gyermely, Petőfi tér 5.) lévő Bankfiókunk átépítése megtörtént, így 2017.02.06. hétfőtől teljesen megújult

 környezetben várjuk ügyfeleinket.

 

Kelt: Győr, 2017. január 31.
Megértésüket megköszönve:
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Tisztelt Ügyfelünk!
 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy költözés miatt Fiókunk

2017. január 27. pénteken

és

2017. január 28. szombaton

 zárva tart.

Pénzügyeiket 2017.01.27-én pénteken a Győr Üzleti Központi fiókban (Győr, Árpád u. 93) intézhetik. Szombaton e fiók zárva tart.

Egyúttal örömmel tájékoztatjuk, hogy eredeti Bankfiókunk felújítása megtörtént, így

2017.01.30. hétfőtől már a megszokott helyen

(Győr, Aradi Vértanuk útja 15.), de teljesen megújult környezetben várjuk ügyfeleinket.

 

Kelt: Győr, 2017. január 18.

Megértésüket megköszönve:
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk nyitvatartása az ünnepi időszakban az alábbi napokon módosul.

Fiókunk


2016. december 30-án pénteken

13 óráig tart nyitva.

  

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2016. december 28.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
 Tisztelt Ügyfelünk!

                                                                                                                                                        

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk nyitvatartása az ünnepi időszakban az alábbi napokon módosul.

Szombaton is nyitva tartó Fiókjaink 

2016. december 24-én szombaton

és

2016. december 31-én szombaton zárva tartanak.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2016. december 19.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk fiókjai

         a Győr Üzleti Központ és Győr Belvárosi fiókok kivételével 

2016. december 2-án pénteken

13 óráig tartanak nyitva.

  

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2016. november 28.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016.11.25-én a Halászi, Kossuth Lajos u. 98. szám alatti fiókunkban a szolgáltató tájékoztatása szerint rendkívüli áramszünet lesz előre láthatólag 10:00 órától 11:30 óráig. Az áramszünet ideje alatt a fiók zárva tart.

 

Köszönjük megértésüket!

 

Duna Takarék Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2016. november 2.-án egyes fogadott IG2 tételek jóváírása nem történt meg.

A hiba elhárításán dolgozunk, annak érdekében, hogy a jóváírások mielőbb megtörténjenek.

 

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

 

Tisztelettel

Duna Takarék Bank Zrt. 
Tisztelt Ügyfelünk!