ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ „CRS” NYILATKOZATRÓL

 

 1. Miről szól a jogszabály?

A 2015. évi CXC(1) törvény kihirdetésével Magyarország részese lett „A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodásnak”, illetve implementálta a 2014/107/EU irányelvet
(a továbbiakban együttesen CRS Szabályozás), melyek fő célja a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása az automatikus információcserére épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtáson keresztül.

A nemzetközi adócsalás és adóelkerülés megakadályozásának egyik leghatékonyabb eszköze a hatóságok közötti együttműködés és az adóügyi információcsere, mely az államoknak lehetőséget nyújt a nemzetközi adókikerüléssel szembeni hatékonyabb fellépésre.

A CRS Szabályozás alapján a részt vevő államok, hatáskörrel rendelkező hatóságai (továbbiakban: hatóság) automatikus módon információt cserélnek a területükön bejegyzett, pénz- és tőkepiaci szereplőknél vezetett, a partnerállamban illetőséggel bíró ügyfelek – CRS Szabályozásban meghatározott – számlái vonatkozásában.

A pénzügyi információk automatikus cseréjére a részes államok hatóságai között meghatározott eljárás alapján évi rendszerességgel kerül sor. A CRS Szabályozás határozza meg a jelentéstételi kötelezettség alá tartozó pénzügyi számlákat, megjelöli az információcsere határidejét és módját. A CRS Szabályozás a tőkejövedelmekre, számlák egyenlegére terjed ki, hatálya alá tartozik a pénzügyi intézmények széles köre (bankok, biztosítók, befektetési alapok), valamint a magánszemélyek és más jogalanyok (vállalkozások, alapítványok) által birtokolt számlák is.

A Bank eljárását az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, és a kapcsolódó egyéb jogszabályok határozzák meg.

 1. Mely Ügyfelek esetében történik az ellenőrzés?  

A már meglévő, valamint az új Ügyfelek esetében is. A törvény hatálya kiterjed a magánszemély és jogalany Ügyfelekre is.

Meglévő Ügyfélnek minősül a 2015. december 31. napján a Duna Takarék Bank Zrt.-nél (a továbbiakban: Bank) fizetési számla- (ideértve a lakossági és vállalati bankszámlákat is), betéti számla-, értékpapír- és ügyfélszámla szerződéssel rendelkező Ügyfél.

Új Ügyfélnek minősül a 2015. december 31. napját követően a Bankkal bankszámla-, betéti számla-, értékpapír- és ügyfélszámla szerződést kötő Ügyfél.

 1. A törvény alapján milyen adatok számítanak az ellenőrzés forrásának?        

A Bank, a vele bankszámla-, betéti számla- vagy értékpapír- és ügyfélszámla szerződést kötő Ügyfelekről a rendelkezésére álló információk és az Ügyfél illetőségére vonatkozó nyilatkozat tartalma alapján ellenőrzi, az adott Ügyfél vonatkozásában fennáll-e jelentéstételi kötelezettsége.

 1. Mely ügyféladatok kerülnek vizsgálásra (ún. indikátorok)?

Magánszemély számlatulajdonos:

·         adóügyi illetőség;

·         külföldi levelezési címe, lakcíme;

·         külföldi telefonszáma;

·         adott-e rendszeres átutalási megbízást külföldön vezetett számlára;

·         külföldi lakcímmel rendelkező személynek adott-e érvényes meghatalmazást vagy aláírási jogosultságot;

·         rendelkezik-e külföldön „postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési címmel.

 

Vállalati számlák esetében, különösen a számlatulajdonos:

·         külföldi székhelye;

·         külföldi bejegyzési helye;

·         egyéb külföldi címe (például központi ügyintézés helye, külföldi levelezési címe).

 

 1. A CRS szempontjából mit jelent a „külföldi” kifejezés?

A „külföld”-nek tekintendő Magyarországon kívül, az Európai Unió minden tagállama, valamint „A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodást” aláíró minden állam.

A Megállapodást aláíró államok listáját a 2015. évi CXC. törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

 1. Milyen jelentéstételi kötelezettséget ír elő a törvény?

A lefolytatott átvilágítási eljárások során megállapítottak alapján a Banknak minden évben adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) felé, ha a törvényi szabályozás keretei között megállapítja, hogy egy nála vezetett bankszámla, betéti számla, vagy értékpapír- és ügyfélszámla tulajdonosa:

·         Külföldi adóügyi  illetőséggel rendelkező Magánszemély

·         Külföldi adóügyi  illetőséggel rendelkező Jogalany (nem magánszemély Ügyfél);

·         Passzív Nem Pénzügyi Jogalany, amely egy vagy több, külföldi adóügyi illetőséggel rendelkező Ellenőrzést gyakorló személy ellenőrzése alatt áll.

 

Ezen felül a Bank köteles „Nem dokumentált számlaként” jelenteni a NAV felé, ha valamely számlához külföldi „postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési cím van hozzárendelve és a számla tulajdonosa nem tett az illetőségére vonatkozó nyilatkozatot, vagy nem szolgáltatott az illetőségére vonatkozóan okirati bizonyítékot.

A Bank a jelentéstételtől számított 30 napon belül minden esetben tájékoztatja azon Ügyfeleit, akikkel kapcsolatosan adatot szolgáltatott a NAV felé.


Duna Takarék Bank Zrt.

 Győr, 2016. január 1.[1] a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény

 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 

A Takarékbank Zrt. közleménye
a 2017. december 18. napi részleges befektetési szolgáltatási szünnapról

A Takarékbank Zrt. (Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2017. december 18-án részleges befektetési szolgáltatási szünnapot tart, amely során szolgáltatásait az alább korlátozásokkal nyújtja:

A részleges befektetési szolgáltatási szünnap elszámolási napnak minősül. Tehát az ezt megelőzően teljesült, de el nem számolt megbízások elszámolási napjának meghatározása során a részleges befektetési szolgáltatási szünnap figyelembevételre kerül.

A részleges befektetési szolgáltatási szünnapon az Ügyfeleknek nincs lehetőségük befektetési szolgáltatási, vagy azt kiegészítő tevékenységre vonatkozó megbízások megadására.

A Budapesti Értéktőzsdén végrehajtandó megbízások a részleges befektetési szolgáltatási szünnapon nem kerülnek befogadásra.

A részleges befektetési szolgáltatási szünnapon az Ügyfeleknek nincs lehetőségük az értékpapír típusú számlájukkal kapcsolatban pénzműveletekre vonatkozó megbízások megadására,
továbbá a részleges befektetési szolgáltatási szünnapon nincs lehetőség új értékpapír típusú számla nyitására.

Takarékbank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 Ezúton tájékoztatjuk, hogy szombaton is nyitva tartó Fiókjaink

 2017. december 23-án és december 30-án

 szombaton

zárva tartanak.

 Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Megértésüket köszönjük!


Kelt: Győr, 2017. november 22.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Dunaszigeti Fiókunk

2017. október 26-án csütörtökön,

a szolgáltató által előre bejelentett áramszünet miatt

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon a legközelebbi Püski, Arany János utca 2. szám alatti, illetve további fiókjaink bármelyikében intézhetik.

Megértésüket köszönjük!


Kelt: Győr, 2017. október 19.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


Tisztelt Ügyfelünk!

2017. október 14-én (szombat) 22:00 és 23:00 között várhatóan 15 perc időtartamban a NetBank rendszerünkben karbantartás miatt szolgáltatás kiesés várható.

Megértését és türelmét előre is köszönjük.

 

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 


 

Tisztelt Ügyfelünk!

A bankkártya rendszert üzemeltető társaság karbantartása miatt 2017. szeptember 24-én (vasárnap) a következő kiesések várhatóak:

 • 00:00 – 02:00 órák között előre láthatólag 30 percig a teljes kártyaforgalom szünetelni fog.  

  Ezen időszak alatt a Takarékbank által kibocsátott bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon, illetve más hitelintézetek által kibocsátott kártyák sem fognak működni a Takarékbankhoz bekötött ATM-eken és kereskedői terminálokon.
   
 • A fenti időszakban a mobil egyenleg feltöltés tranzakciók is szünetelni fognak.  


Megértését és türelmét előre is köszönjük.

 

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Mosonmagyaróvár Magyar utcai Fiókunk 

2017. szeptember 19-én kedden,

a szolgáltató által előre bejelentett áramszünet miatt

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon a Mosonmagyaróvár, Szent I. kir. u. 121. alatti fiókunkban intézhetik.

 

Megértésüket köszönjük!
Kelt: Győr, 2017. augusztus 30.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.